Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Teams

Wijkteams


Wat?
  • De wijkwerking vormt de hoeksteen van onze politiezorg. Binnen deze wijkwerking speelt de wijkagent(e) de hoofdrol. Deze persoon zie je vaak in zijn wijk met de fiets. Zo is hij of zij voor de buurtbewoners gemakkelijk aanspreekbaar en kan hij of zij de problemen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid op de voet volgen.
  • Wijkagenten vervullen heel wat taken. Ze zorgen voor een veilige schoolomgeving, je ziet hen op evenementen, ze bemiddelen bij burengeschillen, houden algemeen toezicht in de wijk, ze behandelen sluikstorten, ...
  • Verder werken de wijkagenten mee aan projecten uit het zonaal veiligheidsplan, leveren ze sociale bijstand, helpen ze de deurwaarder en verrichten ze gerechtelijk werk.
  • De wijkagenten van Geel en Meerhout werken nauw samen met de gemeenschapswachten.  
  • De scholenagent en de studentenagent vallen ook onder de wijkwerking.
Scholenagent

Het doelpubliek van de scholenagent zijn de schoolgaande jongeren van het middelbaar onderwijs in Geel. Hij is een bruggenbouwer en moet dus de afstand tussen politie en jongeren verkleinen. Zowel binnen als buiten de schoolmuren is de scholenagent het aanspreekpunt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zo willen we sneller tot een oplossing komen bij conflicten of probleemsituaties waarin jongeren verzeild kunnen raken. In de meeste gevallen zal de scholenagent dan ook bemiddelend optreden en bij ernstige feiten doorverwijzen naar collega’s die het dossier verder afhandelen.

De scholenagent vervult ook een scharnierfunctie tussen verschillende partners zoals scholen, jeugdwerkorganisaties, zorginstellingen en sportclubs. In het kader van de gemeenschapsgerichte politie is de scholenagent een extra speler die mee rond de tafel gaat zitten. Aan die tafel zijn alle partners gelijk en staan de jongeren centraal. Bemiddeling en preventie staan voorop.

Contactgegevens:

Studentenagent

Het doelpubliek van de studentenagent zijn de studenten op de campus Geel van Thomas More Hogeschool en KULeuven. De studentenagent is een bruggenbouwer en moet dus de afstand tussen politie en studenten verkleinen. De studentenagent is het aanspreekpunt voor de studenten bij problemen of vragen of voor een goede babbel. De studentagent is goed ingewerkt in het hele studentennetwerk en heeft goede contacten met de studentenverenigingen. Je vindt haar vaak in en rond de campus en ook op de talrijke studentenactiviteiten.

De aanwezigheid van studenten maakt het leven in Geel boeiend en bruisend. Maar dit brengt tegelijkertijd ook een aantal bezorgdheden mee voor de inwoners. Inwoners en studenten harmonieus laten samenleven is alvast één van haar prioriteiten.

Contactgegevens:Meer info?

Wijkkantoor Geel
014 57 01 00
pz.glm.wijk.geel@police.belgium.eu

Waar?
Wijkkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout