Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

Teams

Wijkteams


Wat?
  • De wijkwerking vormt de hoeksteen van onze politiezorg. Binnen deze wijkwerking speelt de wijkagent(e) de hoofdrol. Deze persoon zie je vaak in zijn wijk met de fiets. Zo is hij of zij voor de buurtbewoners gemakkelijk aanspreekbaar en kan hij of zij de problemen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid op de voet volgen.
  • Wijkagenten vervullen heel wat taken. Ze zorgen voor een veilige schoolomgeving, je ziet hen op evenementen, ze bemiddelen bij burengeschillen, houden algemeen toezicht in de wijk, ze behandelen sluikstorten, ...
  • Verder werken de wijkagenten mee aan projecten uit het zonaal veiligheidsplan, leveren ze sociale bijstand, helpen ze de deurwaarder en verrichten ze gerechtelijk werk.
  • De wijkagenten van Geel werken nauw samen met de gemeenschapswachten van de stad Geel.  


Meer info?

Wijkkantoor Geel
014 57 01 00
wijkteamgeel@pzglm.be

Waar?
Wijkkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout