Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Over de politiezone

Politiecollege


Wat?

Het politiecollege bestaat uit de burgemeesters van de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout. De korpschef neemt deel aan de vergaderingen van het politiecollege en bereidt de dossiers voor die aan het politiecollege worden voorgelegd. Een politiesecretaris, aangesteld door het politiecollege, staat in voor de notulen van de vergaderingen.

Het politiecollege vergadert twee keer per maand en neemt beslissingen over zowel personeelszaken als logistieke, financiële en structurele of organisatorische aangelegenheden. De korpschef geeft ook een overzicht van de belangrijkste acties en resultaten en houdt het politiecollege op de hoogte over de werking van het korps. Daarnaast licht de korpschef het politiecollege in over felicitaties en klachten over de werking van de politiezone.

Samenstelling?
Vera Celis (N-VA) burgemeester Geel - voorzitter
Tine Gielis (CD&V) burgemeester Laakdal
Nele Geudens (CD Meerhout) burgemeester Meerhout
Dirk Van Aerschot korpschef
Els Vandevenne politiesecretaris