Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Zittingen

Over de politiezone

Politieraad

Zittingen

In onze zone zetelen, behalve de drie burgemeesters, negentien gemeenteraadsleden in de politieraad. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Er zijn elf gemeenteraadsleden van Geel, drie van Meerhout en vijf van Laakdal. Ook de korpschef neemt deel aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De politieraad is bevoegd voor personeelszaken (personeelsformatie, aanwervingen, ...) en het budgettair beheer (begroting, overheidsopdrachten, ...) van de politiezone. De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens vier keer per jaar. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit gedeelte komt telkens als eerste aan bod.

Samenstelling
Geel
Celis Vera, burgemeester-voorzitter (N-VA)
Van Braband Mathias (CD&V)
Ceusters Griet (CD&V)
Eyckmans Benny (N-VA)
Kennis Dirk (De Brugpartij)
Neyens Lea (N-VA)
Vangeel Tinne (CD&V)
Vanuytsel Timmy (Vlaams Belang)
Pareijn Marlon (CD&V) 
Verhesen Pieter (N-VA)
Wartel Ivan (Vlaams Belang) 
Zayou Elhasbia  (De Brugpartij) 
Laakdal
Tine Gielis, burgemeester (CD&V)
Helsen Jeroen (N-VA)
Lintermans Hanne (CD&V)
Nysmans Bob (CD&V)
Van de Weyer Theo (PROLaakdal)
Vermeulen Niels (N-VA)
 Meerhout
Geudens Nele, burgemeester (CD)
Dox Emmanuel (Vlaams Belang)
Rutten Christiana (sp.a)
Tielemans Frans (CD)

 Zittingen Zittingen