Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00
Zittingen

Over de politiezone

Politieraad

Zittingen

In onze zone zetelen, behalve de drie burgemeesters, 19 gemeenteraadsleden in de politieraad. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Er zijn elf gemeenteraadsleden van Geel, drie van Meerhout en vijf van Laakdal. Ook de korpschef neemt deel aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De politieraad is bevoegd voor personeelszaken (personeelsformatie, aanwervingen, ...) en het budgettair beheer (begroting, overheidsopdrachten, ...) van de politiezone. De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens vier keer per jaar. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit gedeelte komt telkens als eerste aan bod.

Samenstelling
Geel
Vera Celis, burgemeester-voorzitter (N-VA)
Pieter  Cowé (N-VA)
Benny Eyckmans (N-VA)
Bart Julliams (N-VA)
Brigitte Kempen (CD&V)
Marlon Pareijn  (CD&V)
Marleen Pszeniczko   Onafhankelijk 
Tinne Vangeel (CD&V)
Luc Van Laer (CD&V) 
Pieter Verhesen  (N-VA)
Ivan Wartel (Vlaams Belang) 
Elhasbia Zayou  (sp.a) 
Laakdal
Tine Gielis, burgemeester (CD&V-LVA)
Laermans Richard (Stem!)
Bob Nysmans (CD&V-LVA)
Theo Van de Weyer (Samen - sp.a - Groen)
Alfons Verdonck (N-VA)
Liesbeth Wouters (CD&V-LVA)
 Meerhout
Jos Engelen, burgemeester (CD&V)
Kenny Verhoeven (N-VA)
Jan  Peys (sp.a)
Jos Tordoor (CD&V)


Zittingen Zittingen