Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Over de politiezone

Vrijwilligers


Onze politiezone werkt met tal van vrijwilligers voor uiteenlopende opdrachten.
 
Welke vrijwilligers werken er in onze zone?

  • Verkeersvrijwilligers
  • Cyberpreventie adviseurs
  • Burenbemiddelaars
  • Diefstal preventie adviseurs

Voor al onze vrijwilligers voorzien we de nodige opleidingen, uitrusting en verzekering. Iedereen ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor de opdrachten die ze uitvoeren. Alles wordt opgetekend in een overeenkomst tussen de vrijwilliger en onze politiezone. Onze vrijwilligers gaan steeds volledig voorbereid en gewapend met de nodige kennis en uitrusting op pad.

Voel je je geroepen om mee ons team van vrijwilligers te versterken? Neem dan contact op met pz.glm.preventie@police.belgium.eu.

Verkeersvrijwilligers

Wat?

Verkeersvrijwilligers zijn vrijwilligers van de politiezone die voor verkeersopdrachten kunnen ingezet worden: begeleiden van fietsers of voetgangers, verkeerstoezicht, bijstand bij het fiets- of voetgangersexamen, fietscontroles, fietslabelacties, …

Voor wie?

Kleuter- en lagere scholen, verenigingen, … in onze politiezone kunnen bijstand van verkeersvrijwilligers aanvragen. We bevelen scholen aan om ook verkeersouders of -grootouders in te zetten. Voor oversteekplaatsen kunnen scholen ook beroep doen op de gemachtigde opzichters die gemandateerd zijn door de stad of gemeente.

Meer info: Bijstand op vlak van verkeer voor scholen en verenigingen

Cyberpreventie-adviseurs

Wat?

Cyberpreventie-adviseurs geven infosessies voor groepen of verenigingen. Zij geven uitleg en tips om je beter te beschermen tegen oplichting via internet en sociale media. Deze vrijwilligers vangen ook slachtoffers van cybercrime op en maken hen weerbaarder tegen nieuwe pogingen van cybercrime.

Voor wie?

Iedereen die in onze politiezone woont en meer wilt weten over hoe cybercrime te herkennen, welke verschillende vormen van cybercrime er zijn en preventietips wilt over dit onderwerp kan beroep doen op de cyberpreventie-adviseurs. Wel moet je met minstens tien personen zijn om een infosessie van onze vrijwilligers te organiseren.

Meer info: Cyberpreventie

Burenbemiddelaars

Wat?

Heb je een conflict met je buren en kom je er samen zelf niet uit, dan kan je de dienst burenbemiddeling contacteren. Onze burenbemiddelaars zijn vrijwillige bemiddelaars (geen politiemensen) die bij de mensen thuis langsgaan om te luisteren naar hun verhaal. Na het aanhoren van beide partijen zorgen ze voor een gezamenlijk gesprek om samen te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Op deze manier, door mensen weer met elkaar te laten praten, proberen onze vrijwilligers te voorkomen dat conflicten uit de hand lopen.

Voor wie?

Elke inwoner van onze politiezone die een conflict heeft met zijn of haar buur en waarbij de communicatie tussen beide partijen vastloopt, kan burenbemiddeling aanvragen. Let wel: er mag over het conflict nog geen zaak lopende zijn bij de vrederechter.

Meer info: Burenbemiddeling

Diefstalpreventie-adviseurs?

Wat?

Onze diefstalpreventie-adviseurs komen bij je langs en geven gepersonaliseerd advies over hoe je je woning het best kan beveiligen tegen inbraak en diefstal. Volg je hun advies op, dan kunnen onze diefstalpreventie-adviseurs opnieuw langskomen om je een Certificaat Inbraak Veilig te overhandigen. Ze kunnen ook algemeen advies en tips geven voor groepen of verenigingen die een infosessie organiseren in verband met beveiligen tegen inbrekers.

Voor wie?

Iedereen in onze politiezone kan beroep doen op het gepersonaliseerde advies. Groepen en verenigingen vanaf 20 personen kunnen een infosessie inbraakpreventief advies aanvragen.

Meer info: Inbraakpreventie