Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Overlast

Geluidsoverlast


Wat?

Heb je last van geluidsoverlast? Dan kan je dit aan de politiediensten melden. Het kan gaan om lawaaioverlast van cafés, fuiven, buren, machines, dieren, ...

Voor wie?

Iedereen die geluidsoverlast wil melden.

Hoe?
  • Gaat het om een situatie in Geel, Laakdal of Meerhout? Dan kan je rechtstreeks bellen naar 014 56 47 00. Dit kan 24u/24u. Dit is het nummer van het team onthaal van de politiezone.
  • Of op het noodnummer 101. Dit kan 24u/24u.
  • Bel wel onmiddellijk op het ogenblik dat je het hoort.
Afhandeling?
  • De politie komt ter plaatse en doet vaststellingen.
  • Bij inbreuken stellen we een proces-verbaal op.
Reglement?


Meer info?

Hoofdkantoor Geel
014 56 47 00
PZ.GLM@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout
Aanverwante dienstverleningen?
x

Gewijzigde dienstverlening door coronacrisis

Onze politiezone zet nu hoofdzakelijk in op dringende politiehulp en het toezien op het naleven van de afgekondigde maatregelen.

Dienstverlening politie
Vragen corona?

Naar het digitaal loket