Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

dec 2023 Hoe zit het nu weer met bomen en andere beplantingen tussen percelen?

Weet jij hoever bomen en andere beplantingen van een perceelsgrens moeten staan? Of dat je je buurman mag vragen om bomen te snoeien of te rooien? Sinds 1 september 2021 zijn de regels over de afstand van beplantingen en over het recht om een buurman te verzoeken om bomen te snoeien of te rooien veranderd. We frissen ze even op voor je.

Bomen, struiken en hagen

De regels zijn vereenvoudigd:

 • Bomen die minstens twee meter hoog zijn, moeten minstens twee meter van de perceelsgrens staan.
 • Struiken en hagen moeten minstens een halve meter van de perceelsgrens staan.

Voor deze afstand wordt gerekend vanaf het midden van de voet van de boom, haag of struik. Als een eigenaar inschat dat een boom hoger dan twee meter zal worden, dan moet hij deze op twee meter afstand van de perceelsgrens planten. Dit is een grotere afstand dan vroeger. De wetgever stapt dus af van de oorspronkelijke definities van hoog- en laagstammigen. De vroegere regels hieromtrent uit het veldwetboek zijn geïntegreerd in het nieuw burgerlijk wetboek.

Zijn er uitzonderingen?
 • Komt de beplanting niet hoger dan de afsluiting tussen de percelen, dan kan je je hier niet tegen verzetten. Gaat het in dat geval om een niet-gemene afsluiting, dan heeft de eigenaar het recht om deze als steun voor zijn beplantingen te gebruiken.
 • Deze regels gelden niet indien je met je buur een andere afspraak maakte. Dit zet je best samen op papier.
 • Voor beplantingen die er al 30 jaar staan kan de vrederechter de verwijdering niet bevelen.
 • Staat er een fruitboom op de scheiding met je buren? De overhangende vruchten die boven jouw tuin hangen, zijn nog steeds eigendom van je buren. De vruchten worden pas jouw eigendom wanneer ze effectief op de grond vallen.
 • Ten slotte is het ook goed om te weten dat een boom die op voldoende afstand staat en aan bovenstaande eisen voldoet, toch kan worden aangevochten als deze overdreven burenhinder zou veroorzaken. Dit moet geval per geval bekeken worden. Ook hier kan de rechter beslissen dat de boom moet gesnoeid of gerooid worden.
Wat met bestaande bomen?

De nieuwe wetgeving over buren, bomen en hagen is niet van toepassing op bomen die er al staan van voor 1 september 2021. Je hoeft een bestaande boom dus niet te verplaatsen, maar je blijft wel verantwoordelijk voor de takken die over de haag of schutting van je buren leunen.

Wie moet de haag snoeien? 

Het hangt ervan af wat voor soort haag het is:

 • Is het een gemeenschappelijke haag die de scheidingslijn vormt? Dan hoort elke buur zijn kant te onderhouden. Tenzij jullie onderling anders overeengekomen zijn.
 • Staat de haag volledig op één eigendom, op minstens 50 centimeter van de scheidingslijn? Dan moet de persoon op wiens grond de haag staat, die onderhouden. Als buur moet je wel toegang geven tot je tuin aan de persoon die de haag komt snoeien. Dat heet het ladderrecht.
Overhangende takken en doorschietende wortels

Je mag niet zomaar overhangende takken en doorschietende wortels snoeien. Je moet dit eerst aan je buur vragen. Zo krijgt die eerst zelf de kans om de wortels weg te halen. Als het nodig is, kan je je buur een aangetekende brief sturen. Krijg je geen reactie na 60 dagen? Dan pas mag je zelf actie ondernemen en de kosten verhalen op de buurman. Pas op: als je daarbij een plant of boom beschadigt, kan de buur je aansprakelijk stellen. 

Burenconflict?

Een goede verstandhouding met je buren is erg belangrijk. Toch merken we dat beplanting een vaak voorkomend punt is bij burenruzies. Probeer eerst en vooral te praten met elkaar en tot een oplossing te komen. Kom je er samen niet uit, weet dan dat je, als inwoner van Geel, Laakdal of Meerhout beroep kan doen op gratis burenbemiddeling. Burenbemiddelaars zijn geen politiemensen en focussen op het herstel van de communicatie tussen buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Burenbemiddeling tracht zo te vermijden dat conflicten escaleren en de politie of (vrede)rechter moeten tussenkomen.

Hoe verloopt burenbemiddeling?

 1. Aanvragen kan online op pzglm.be, per mail op pz.glm.preventie@police.belgium.eu of telefonisch op 014 56 47 31. Je moet zelf al wel minstens één poging ondernomen hebben om samen met je buur het conflict op te lossen.
 2. De bemiddelaars komen bij je thuis en luisteren naar je verhaal.
 3. Daarna gaan ze naar je buur om naar zijn of haar verhaal te luisteren.
 4. Nadien is er een gezamenlijk gesprek op een neutrale plaats om te zien of we tot een oplossing kunnen komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Leidt burenbemiddeling niet tot de oplossing van het conflict? Dan wordt je doorverwezen naar het vredegerecht.

Gerechtelijk geschil
 • De rechter zal bij een geschil altijd rekening houden met alle omstandigheden. Relevante factoren zijn onder meer de hinder die wordt ervaren, hoelang de planten er al stonden, de meer- of minderwaarde voor de omgeving, …
 • Bij een gerechtelijk geschil moet de rechter in zijn beslissing altijd de minst ingrijpende maatregel opleggen. Dit wil zeggen dat het inkorten of snoeien van de boom altijd te verkiezen is boven het rooien ervan, als dit kan volstaan om verdere hinder voor de buren te voorkomen.
Bronnen: