Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

sep 2018 Een veilige schoolomgeving, dat is het werk van iedereen!

De politie houdt gedurende het hele schooljaar extra verkeerstoezicht in de schoolbuurten, langs grote invalswegen en op drukke kruispunten in de zone. De politie let extra op te snel rijden, correct parkeren, gordeldracht, het juist gebruik van kinderzitjes en het rijgedrag van fietsers. Maar een veilige schoolomgeving is niet alleen een zaak van de politie. De inspanning en aandacht van (groot)ouders, kinderen, jongeren en de scholen is hierbij onontbeerlijk. Kinderen nemen volwassenen als voorbeeld. Geef dus als (groot)ouder steeds het goede voorbeeld. Volgende nuttige tips kunnen alvast helpen:  

Als je je kind naar school brengt met de wagen
 • Leer je kind om altijd de veiligheidsgordel aan te doen voor je vertrekt en doe dit zelf ook.
  Ook voor korte trajecten en als je alleen maar via rustige straten rijdt. Een botsing aan 50 km/u komt voor een kind dat niet vastgeklikt zit overeen met een val van de derde verdieping van een gebouw!
 • Respecteer de snelheidslimiet binnen de zone 30, maar ook daarbuiten. Wees extra voorzichtig bij het voorbijrijden van een bus aan een halte, bij het naderen van een oversteekplaats voor voetgangers of bij het inhalen van fietsende kinderen.
 • Parkeer je wagen correct. Stop enkel waar dat toegelaten is, ook al is het maar voor twee minuutjes. Een fout geparkeerde wagen kan ervoor zorgen dat overstekende kinderen het moeilijk hebben om het andere verkeer te zien en zelf ook niet goed gezien worden.
Als je je kind met het openbaar vervoer gaat
 • Lopen helpt niet... Wijs je kind erop dat het absoluut niet mag lopen om te proberen de bus of trein nog te halen. Liever te laat komen dan risico's nemen!
 • Bekijk met je kind wat het moet doen bij onvoorziene omstandigheden: wanneer komt de volgende bus, wat te doen bij een staking, enz…
Als je kind te voet naar school gaat
 • Het is van groot belang dat je je kind leert oversteken op een plaats waar het de wagens goed ziet aankomen en ook zelf goed zichtbaar is voor de naderende bestuurders. Dat is bijvoorbeeld zeker niet tussen twee wagens.
 • Bekijk op voorhand waar de risicovolle plaatsen zijn. Leg het traject al eens af met je kind voor het de weg helemaal alleen moet doen. Toon de plaatsen die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn: in- en uitritten van garages, parkings, opritten enz.
 • Wacht nooit op je kind aan de overkant van de straat. Je kind wil immers zo snel mogelijk bij jou zijn en zou hierdoor de straat kunnen oversteken zonder te kijken. Spreek liever een vast, veilige punt af waar je wacht en waar je kind alleen naartoe kan komen.
Als je kind alleen met de fiets naar school
 • Ken de capaciteiten van je kind. Vooraleer je kind alleen naar school fietst, moet je nagaan of je kind dit aankan. Kan je kind achter zich kijken en zijn/haar arm uitsteken zonder uit te wijken? Kan het de snelheid van de auto's juist inschatten? Is hij/zij zich bewust van de gevaren?
 • Laat je kind een helm dragen. Het hoofd van een jonge fietser is kwetsbaar. Bij een val of een ongeval wordt het hoofd het vaakst getroffen met soms zeer ernstige gevolgen.
 • Zorg dat de fiets van je kind in goede technische staat is. In de herfst en in de winter zijn de dagen kort en je kind zal misschien thuis vertrekken wanneer het nog donker is. Laat je kind nooit in het donker rijden wanneer de verlichting van zijn/haar fiets het niet doet. Zorg er ook voor dat je kind zijn/haar fietslichten gebruikt! Een fluohesje of een reflecterende armband kan voor extra zichtbaarheid zorgen.