Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

mrt 2018 Sluit je aan bij een buurtinformatienetwerk en draag je steentje bij aan de strijd tegen inbraken

De strijd tegen inbraken is een gedeelde zorg. Daarom blijft de politiezone inzetten op een intensieve samenwerking tussen inwoners, politie en overheden. Als inwoner kan je verschillende initiatieven nemen. Aansluiten bij een buurtinformatienetwerk of er zelf één oprichten is één van de mogelijkheden. Verder raden we iedereen aan om alles wat verdacht is, onmiddellijk te melden. Ook kan je bij de politiezone gratis inbraakpreventief advies aanvragen om je woning beter te beveiligen tegen inbrekers. Maar wat is een buurtinformatienetwerk? Wat kan ik als lid verwachten? Hoe kan ik aansluiten? Wat als er geen buurtinformatienetwerk in mijn straat is?

Wat is een buurtinformatienetwerk (BIN)?
 • Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een buurt, de politiezone en de gemeentelijke overheid. 
 • Een BIN heeft tot doel om informatie uit te wisselen tussen inwoners en politie over inbraken en inbraakpreventie. 
 • Deze samenwerking verhoogt het algemeen veiligheidsgevoel en bevordert de sociale controle in de buurt.
Wat kan je als aangesloten lid verwachten?
 • De politie kan naar aanleiding van een melding van een inbraak of van een verdachte situatie een BIN activeren. 
 • De meldkamer van de politie verspreidt dan een ‘ingesproken bericht’ of een ‘sms-bericht’ met uur, locatie, beschrijving van verdachte(n) en eventuele preventieve tips. 
 • Zo zijn de leden van het BIN op de hoogte van mogelijke feiten in de omgeving, vermindert de kans om zelf slachtoffer te worden en kunnen ze mee uitkijken naar de dader(s).

Een BIN wordt alleen geactiveerd als er:

 • meerdere inbraken op een korte tijd gebeuren
 • er een inbraak gebeurt waarbij de daders worden betrapt en vluchten
 • de feiten niet langer dan een half uur voor het BIN-bericht gepleegd zijn

Daarnaast ontvang je op geregelde tijdstippen minder dringende boodschappen met beveiligingstips, populaire inbraakmethodes, rondtrekkende dadergroepen, ... onder de vorm van een trimesteriële digitale BIN-krant.

Wie kan aansluiten bij een buurtinformatienetwerk?
Hoe kan ik aansluiten bij een buurtinformatienetwerk?
Welke voorwaarden zijn er om aan te sluiten bij een buurtinformatienetwerk?
 • Je moet in de gemeente Geel, Laakdal of Meerhout wonen.
 • Je moet een telefoon, gsm of smartphone hebben.
 • Voor de goede BIN-werking moet je ermee akkoord gaan dat je gegevens op een BIN-lijst staan (wet op privacy).
Wat is de kostprijs van een buurtinformatienetwerk?
 • Het lidmaatschap en de werking zijn gratis voor de leden. De kosten worden gedragen door de politiezone.
Wat gebeurt er nadat ik me heb ingeschreven?
 • Nadat je je hebt ingeschreven wordt je aan de ledenlijst toegevoegd.
 • Daarna ontvang je alle berichten.
 • Je kan op elk moment je lidmaatschap opzeggen. Dit doe je door je BIN-coördinator hiervan op de hoogte te brengen.
Wat als er in jouw buurt geen buurtinformatienetwerk is?
 • Is er geen BIN in jouw buurt? Ook dan kan je je aansluiten bij een BIN. We bekijken dit per aanvraag. We voegen je dan meestal toe aan een cluster van BIN’s zodat je toch de belangrijkste BIN-berichten krijgt.
 • Ook kan je natuurlijk initiatief nemen om zelf een BIN op te starten. Contacteer hiervoor de inbraakpreventie-adviseur per mail op inbraakpreventie@pzglm.be of telefonisch op  014 56 47 33.
Hoe kan ik een buurtinformatienetwerk opstarten?
 • Stuur een mail naar de inbraakpreventie-adviseur op inbraakpreventie@pzglm.be om je interesse om een nieuwe BIN op te starten, te laten weten.
 • De inbraakpreventie-adviseur contacteert je om verder met je af te spreken.
Welke voorwaarden zijn er om een nieuw buurtinformatienetwerk op te starten?
 • Je moet in de gemeente Geel, Laakdal of Meerhout wonen.
 • Je moet een telefoon, gsm of smartphone hebben.
 • Er is geen BIN actief in je straat.
 • Voor de goede BIN-werking moet je ermee akkoord gaan dat je gegevens op een BIN-lijst staan (wet op privacy).
Enkele cijfergegevens
 • In 2017 stelde de politiezone 157 woninginbraken vast. 
 • Daarnaast registreerde ze ook 64 pogingen tot inbraak. 
 • Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een lichte daling van twee procent ten opzichte van 2016. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken. 
 • Het ging meestal (97 procent) om inbraken in het hoofdverblijf. 
 • De meerderheid van de inbraken gebeurde overdag. Drie vierde van de inbraken gebeurde tussen 8 en 21 uur. 
 • 67 procent van de inbraken worden tijdens de week gepleegd. 
 • De inbrekers maakten voornamelijk juwelen, cash geld en computers buit. 
 • In meer dan de helft van de inbraken werd er aan de achter – of zijkant van de woning een raam of deur opengebroken.
Reglement buurtinformatienetwerken?