Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

mei 2023 Snelheidscontroles, hoe worden ze bepaald, hoe aanvragen en wat wordt er mee gedaan?

Heb je het gevoel dat er in een bepaalde straat veel sneller gereden wordt dan toegelaten, dan kan je een snelheidscontrole aanvragen via het digitaal loket. Wat gebeurt er na een aanvraag tot snelheidscontrole? Welke stappen worden er gezet en hoe zorgen we ervoor dat onze zone een veiligere plaats wordt? Op deze vragen geven we je hier een antwoord.

Flitslocaties

De plaatsen waar de politie snelheidscontroles uitvoert, worden bepaald op basis van verkeersmatige cijfergegevens, zoals verkeersongevallen en eerdere resultaten van snelheidscontroles. Bovendien signaleren ook eigen medewerkers locaties waar te snel gereden wordt. En ook burgers kunnen snelheidscontroles aanvragen via het digitaal loket op onze website of via de wijkagent. Dit alles wordt mee in rekening gebracht bij het bepalen waar er geflitst wordt.

Snelheidscontrole aanvragen

Als je als inwoner van de stad Geel of de gemeente Laakdal of Meerhout vermoedt dat er in een bepaalde straat te hard gereden wordt, kan je daar een snelheidscontrole aanvragen via het digitaal loket. Bij deze aanvraag vragen we wat extra informatie over de juiste locatie en de reden van de aanvraag. Deze bijkomende informatie zorgt ervoor dat we de controles zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Je kan ook je wijkagent aanspreken als je in een bepaalde straat snelheidscontroles wenst.

Eerst preventieve metingen

Voorafgaand aan de snelheidscontroles worden er eerst preventieve metingen gedaan. Dit gebeurt met een toestel dat verschillende waarden meet. Deze meter analyseert een hele week 24/7 de snelheid van passerende weggebruikers. Als uit deze gegevens blijkt dat de snelheid van een groot aantal bestuurders boven de maximumsnelheid ligt dan wordt er besloten om gerichte snelheidscontroles te doen. Liggen deze gegevens rond de maximumsnelheid wordt er eerder gekozen om eerst een digitaal bord te plaatsen dat de bestuurders laat weten hoe snel ze rijden. Uit de gegevens van de metingen worden ook de piekmomenten gehaald waarop de meeste hardrijders voorbij komen. Zo kunnen we ons zeer specifiek op deze momenten richten.

Feedback

Als snelheidscontroles worden aangevraagd via het digitale loket, geven we de aanvrager per mail feedback. Met deze terugkoppeling willen we laten zien dat we aan de slag zijn gegaan met zijn vraag, willen we transparant zijn en de objectieve gegevens aan hem bezorgen en mogelijke percepties over te snel rijden bevestigen of bijsturen. Kwam de vraag via de wijkagent, dan zullen we deze feedback via de wijkagent aan de aanvrager doorgeven.