Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Meld online

Geweld & Conflicten

Inwonende minderjarige kinderen

Meld online
Wat?

Wanneer er thuis moeilijkheden zijn met je minderjarig kind, kan je, als je hierover wil spreken, bij onze diensten terecht. De moeilijkheden kunnen van verschillende aard zijn:

 • Is er sprake van geweld?
 • Merk je opvallende gedragsveranderingen?
 • Ben je bang dat je kind drugs gebruikt?
 • Is je kind betrokken bij een misdrijf en heb je hierover vragen?
 • Dreigt je kind om weg te lopen?
 • Weigert je kind naar school te gaan?
 • ...

Herken je je in één van deze situaties, dan kunnen wij je helpen.

Voor wie?

Ouders die moeilijkheden hebben met het gedrag van hun minderjarig kind.

Hoe melden?
Kostprijs?

Deze dienstverlening is gratis.

Afhandeling?
 • Een medewerker van het team jeugd en gezin bespreekt met jou wat er misloopt.
 • Dit kan op het bureel of bij je thuis.
 • We gaan na of er nood is aan verdere hulpverlening en wie hierbij best betrokken wordt.
 • In geval van misdrijf of gevaar stellen we een proces verbaal op en geven we meer info over het verdere verloop.


Meld online Meld online