Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

Aangifte of melding doen

Dringende meldingen of aangiftes

Moet de politie meteen dringende actie ondernemen om groter gevaar te voorkomen?
Bel onmiddellijk 101.

 

Niet-dringende meldingen of aangiftes

Kan de opvolging en afhandeling van de melding of aangifte op een later tijdstip gebeuren? Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Via het digitaal loket
2. Persoonlijk langskomen op het onthaal

Staat jouw feit niet in bovenstaand overzicht, dan moet je in één van onze kantoren aangifte komen doen. Dit kan alleen op afspraak.

Maak je afspraak in Geel
Maak je afspraak in Laakdal
Maak je afspraak in Meerhout

Contact & afspraakmomenten

3. Telefonisch contact

Gaat het over een feit dat je niet terugvindt, of twijfel je eraan of je hiervoor moet langskomen bij de politie? Bel dan naar het centraal oproepnummer van de politiezone 014 56 47 00. Dit kan 24u/24u.

 

Geen politie inschakelen? 

Niet elke klacht of aangifte leidt tot een proces-verbaal en niet elk proces-verbaal wordt aan het Parket verstuurd. Bij sommige geschillen komt de politie zelfs helemaal niet tussen. De politie-ambtenaar die je te woord staat, kan je hierover verder informeren. Je kan altijd een jurist, een advocaat of het vredegerecht contacteren over je verdere mogelijkheden.