Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Over de politiezone

Zonale veiligheidsraad


Wat?

Het beleid van de politiezone wordt bepaald door een zonale veiligheidsraad. Dit is een systematisch overleg tussen de politiezone, de federale politie en de overheden van de politie. De raad bestaat uit een aantal vaste leden, aangevuld met specialisten. De vaste leden zijn de burgemeesters van de stad Geel (voorzitter) en de gemeenten Laakdal en Meerhout, de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, de bestuurlijk-coördinator van de federale politie – Antwerpen en de korpschef van de politiezone.

Belangrijkste taken?
  • Het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan.
  • Het bevorderen van de coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.
  • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.