Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Over de politiezone

Korpschef


 

Op 28 oktober 2011 legde Dirk Van Aerschot de eed af als korpschef van onze politiezone. Als korpschef

 • heeft hij de leiding over de politiezone.
 • is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
 • staat hij in voor de leiding, de organisatie, het beheer en de verdeling van de taken binnen het korps.
 • staat hij onder het gezag van het politiecollege.
 • licht hij het politiecollege in over alles wat het lokaal politiekorps en de uitvoering van zijn opdrachten aangaat alsook over de initiatieven die de politiezone overweegt met betrekking tot het zonaal veiligheidsbeleid. Hij rapporteert aan het politiecollege over de werking van de zone.
Wie is Dirk Van Aerschot?
 • Dirk Van Aerschot hielp bij het begin van de politiehervorming onder meer verschillende politiekorpsen in de provincie Limburg om 'de nieuwe politie' op de sporen te krijgen.
 • In 2002 werd hij verbindingsambtenaar van de politie bij de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Hij drukte in die functie mee zijn stempel op de ontwikkeling van de visie op een excellente politiezorg voor de lokale en de federale politiediensten.
 • In zijn begeleiding en ondersteuning van Vlaams-Brabantse politiezones was het streven naar een excellente politiezorg van, voor, tussen en met mensen de belangrijkste drijfveer.
 • Het motto 'de juiste dingen op de juiste manier met de juiste mensen op de juiste plaats doen' draagt hij hoog in het vaandel.
 • Vlot communiceren en informatie uitwisselen binnen de politie maar ook met de bevolking, de overheden en de verschillende veiligheidspartners is voor hem het bindmiddel om samen te werken aan een veilige en leefbare omgeving.
 • Om een modern politiekorps uit te bouwen, ontwikkelt hij nieuwe ideeën en volgt hij de evolutie van nieuwe maatschappelijke tendensen op de voet.
 • Hij is ook auteur van de boeken 'resultaatgerichte actieplannen opstellen' en 'optimale bedrijfsvoering bij de politie - blauw beter op straat' die vele politiekorpsen inspireerden om voortdurend te verbeteren en te vernieuwen.

Professionele en integere medewerkers, die met een positieve ingesteldheid de bevolking kunnen inspireren tot voortdurend veilig en leefbaar gedrag, kunnen er samen met hem voor zorgen dat de inwoners van de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout trots kunnen zijn op hun politiekorps.

Veiligheid, een gedeelde zorg!