Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Over de politiezone

Werken of stage lopen bij de politie


Wat?
Werken?

Wil je bij de politie werken? Of wil je je hierover informeren? Contacteer dan het team faciliteiten en administratie (TFA) van de politiezone. Een beroepenvoorlichter kan je meer vertellen over de mogelijkheden die er zijn. Je kan ook bij de federale politie inlichtingen inwinnen. De federale politie verzorgt de rekrutering voor zowel de federale als de lokale politie.

Bij de politie werken niet alleen politieambtenaren, maar ook administratieve medewerkers zonder politiebevoegdheid. Burgers die bij de politie werken, hebben meestal een ondersteunende functie (ICT, boekhouder, administratie, communicatie, onthaal,  …) en zorgen ervoor dat de politieagenten zoveel mogelijk op straat kunnen zijn.

Stage?

Volg je een administratieve opleiding of studeer je een richting die toekomstmogelijkheden biedt in de politiewereld (maatschappelijk werk, criminologie, ...) en ben je op zoek naar een stageplaats? Dan kan je terecht bij de politiezone. We hebben jaarlijks een aantal stagiairs. Omwille van de grote vraag naar stages kunnen we jammer genoeg niet op elke vraag ingaan.

Voor wie?
 • Iedereen die bij de politie wil werken.
 • Studenten in opleiding in een erkende school of instelling die een administratieve opleiding of een studierichting aanbiedt met werkkansen bij de politie.
Hoe?
Werken bij de politie?
Stage bij politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
 • Contacteer het team faciliteiten en administratie van de politiezone.
Voorwaarden?

Om aan de selectieproeven voor een uniformfunctie deel te mogen nemen, moet je voldoen aan de volgende minimumeisen:

 • Belg zijn.
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten.
 • Van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg.
 • Voor de mannelijke kandidaten: voldoen aan de dienstplichtwetten.
 • Minimum 17 jaar oud zijn.
 • De dienst Rekrutering en Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier.
 • Geen voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, of weigeren wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen te gebruiken, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • In het bezit zijn van het vereiste diploma of studiegetuigschrift of het binnenkort behalen.
 • Voor basiskader moet je een diploma van hoger secundair onderwijs hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld.
 • Voor hoofdinspecteur (middenkader) met bijzondere specialisatie moet je houder zijn van het vereiste bachelordiploma of de lessen van het laatste jaar volgen.
 • Voor officierskader moet je een universitair diploma hebben of een diploma dat hiermee is gelijkgesteld.
 • Je kan maximum driemaal deelnemen aan de selectieprocedure.

Om aan de selectieproeven voor een burgerfunctie deel te mogen nemen, moet je voldoen aan de volgende minimumeisen:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg.
 • Voor de mannelijke kandidaten: voldoen aan de dienstplichtwetten.
 • Minimum 17 jaar oud zijn.
 • De directie van de Rekrutering en van de Selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • Houder zijn van het vereiste diploma, studiegetuigschrift of getuigschrift van beroepsbekwaamheid (met uitsluiting van het niveau D).