Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Online feliciteren

Over de politiezone

Felicitaties en klachten

Online feliciteren
Wat?

Medewerkers van onze politiezone komen dagelijks met zeer veel burgers in contact. Ben je erg tevreden over de manier waarop wij je geholpen hebben, dan kan je een schriftelijke felicitatie geven. Geschenken nemen we om deontologische redenen niet aan. Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij je geholpen hebben, kan je hierover een klacht indienen.

Voor wie?

Iedereen die erg tevreden is of juist niet tevreden is over de manier waarop een medewerker van de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout hem of haar geholpen heeft en hierover een felicitatie of klacht wil indienen.

Hoe?
Felicitatie voor een medewerker van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
 • Een brief schrijven naar de korpschef. Deze stuur je per post naar: Politiezone Geel - Laakdal – Meerhout, Dirk Van Aerschot – korpschef, Stelenseweg 92, 2440 Geel.
 • Een mail sturen naar PZ.GLM.Korpschef@police.belgium.eu.
Klacht over een medewerker van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
 • Een brief of e-mail schrijven naar de korpschef. In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze stuur je met de post naar: Politiezone Geel - Laakdal – Meerhout, Dirk Van Aerschot – korpschef, Stelenseweg 92, 2440 Geel. Of via e-mail naar: PZ.GLM.Korpschef@police.belgium.eu.
 • Een klacht indienen bij het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). Je kan hiervoor een standaardklachtenformulier aanvragen bij het onthaal van het Comité P of via mail naar info@comitep.be, invullen en opsturen naar Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel.
 • Een brief schrijven naar de Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie (AIG). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief moet toekomen op: Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie, Triomflaan, 174, 1160 Brussel (Oudergem). Dit kan ook online.
 • Door persoonlijk langs te gaan bij het onthaal van een andere politiezone. Klik hier voor de contactgegevens van politiezones in België.
Klacht over optreden van de politie buiten de zone Geel-Laakdal-Meerhout
 • Een klacht indienen bij het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P). Je kan hiervoor een standaardklachtenformulier aanvragen bij het onthaal van het Comité P of via mail naar info@comitep.be, invullen en opsturen naar Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel.
 • Een brief schrijven naar de Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie (AIG). In deze brief vertel je jouw versie van het verhaal. Deze brief moet toekomen op: Algemene Inspectie van de federale politie en lokale politie, Triomflaan, 174, 1160 Brussel (Oudergem). Dit kan ook online.
Voorwaarden?

Je moet altijd de volgende zaken vermelden:

 • Dat het om een felicitatie of een klacht gaat.
 • Een duidelijke omschrijving van wat er gebeurd is.
 • Jouw contactgegevens.
Afhandeling?
Felicitatie
 • De betrokken medewerker krijgt een kopie van je felicitatie.
 • De felicitatie wordt besproken op het politiecollege (burgemeesters van de stad Geel en de gemeenten Laakdal en Meerhout).
 • De felicitatie wordt opgenomen in het evaluatiedossier van de betrokken collega.
Klacht

Een klacht over medewerkers van de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout die toekomt bij de korpschef

 • Elke klacht onderwerpen we aan een grondig onderzoek.
 • Indien nodig of op jouw expliciete vraag, word je door de korpschef en/of de HRM-verantwoordelijke ontvangen om je klacht te bespreken.
 • Na het onderzoek ontvangt de klager binnen de maand een antwoord.

Een klacht die toekomt bij Comité P

 • Je ontvangt een brief van het Comité P waarin staat welke onderzoeksdaden zullen worden verricht.
 • De uitvoering ervan wordt ofwel toevertrouwd aan onze eigen politiezone, een andere politiedienst ofwel aan de Dienst Enquêtes van het Comité P.
 • In het eerste geval wordt de klacht afgehandeld zoals hierboven vermeld.
 • In het laatste geval zal je, indien nodig, worden uitgenodigd voor een gesprek met een commissaris-auditor van die dienst.

Een klacht die toekomt bij AIG

 • De algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie (AIG) neemt de klacht of aangifte op en registreert deze op de datum van haar ontvangst.
 • De AIG onderzoekt de ontvankelijkheid ervan.
 • In duidelijk bepaalde gevallen kan de Inspecteur-generaal genoodzaakt zijn een klacht zonder gevolg te klasseren.
 • De klager wordt gecontacteerd voor een afspraak om zijn klacht schriftelijk te bevestigen en voor eventuele aanvulling van elementen.
 • Buiten specifieke gevallen (bijvoorbeeld inzake een strafrechtelijke inbreuk begaan door de politieambtenaar) brengt de algemene inspectie de betrokken persoon of de betrokken dienst, en ook de commissaris-generaal of de betrokken korpschef, op de hoogte van de klacht of aangifte.
 • Binnen de maand na ontvangst wordt de klager of aangever schriftelijk ingelicht over het feit dat zijn klacht of aangifte wordt onderzocht.
 • De dienst Individuele Onderzoeken van de algemene inspectie onderzoekt vervolgens de klacht.
 • Een bemiddelingsprocedure kan worden toegepast.

Een klacht die ingediend wordt aan het loket van een andere zone

 • De andere zone licht de korpschef van de betrokken zone in.
 • De klacht wordt verder afgehandeld zoals hierboven beschreven onder het eerste punt.


Online feliciteren Online feliciteren
Meer info?

Team faciliteiten en administratie
014 56 47 80
pz.glm.tfa@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout