Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Geweld & Conflicten

Geweld in het gezin


Wat?

Slachtoffers van geweld in het gezin (intrafamiliaal geweld) kunnen bij de politie terecht om dit aan te geven, voor hulp, inlichtingen, … Intrafamiliaal geweld is elke vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen personen van eenzelfde familie, echtgenoten, personen die samenwonen, samengewoond hebben én tussen wie een duurzame affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft.

Met een aangifte kan je nieuwe geweldplegingen voorkomen.

Bij acuut gevaar

Wanneer er een acuut probleem is en er gevaar dreigt, bel dan onmiddellijk 014 56 47 00. Je komt dan rechtstreeks terecht bij de politiezone. Indien nodig sturen we een interventieteam. Je kan ook het algemeen noodnummer 112 bellen.

Geen acuut gevaar

Is er geen acuut probleem, maar heb je genoeg van deze situatie? Dan kunnen we in een vertrouwelijk gesprek de situatie bespreken en samen naar oplossingen zoeken.

We kunnen je ook bijstaan in het zoeken naar psychologische hulpverlening en helpen bij juridische vragen. We kunnen je doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Je kan als slachtoffer gebruik maken van hun hulpaanbod, maar ook als koppel of dader kan je bij ons terecht.

Voor wie?

Slachtoffers en daders van geweld in het gezin.

Hoe?
  • Moet de politie meteen dringende actie ondernemen om groter gevaar te voorkomen? Bel 112 of 014 56 47 00.
  • Om een dader van intrafamiliaal geweld aan te geven, kom je best naar één van onze kantoren. Hiervoor moet je een afspraak maken.
  • Hulp of inlichtingen over intrafamiliaal geweld kan je telefonisch of via mail vragen.
Kostprijs?

De politie helpt je gratis verder.

Afhandeling?
  • Wij nemen elke klacht ernstig en garanderen discretie.
  • Wij verhoren je en verzamelen samen met jou bewijselementen.
  • Als je dit wil, verwijzen we je door naar gespecialiseerde hulpverleners.
  • Van elk misdrijf stellen we een proces-verbaal op.
  • Wanneer het gaat om feiten met geweld en er zich een noodsituatie voordoet, brengen we de dader naar het hoofdkantoor. We verhoren de dader dan op het politiekantoor en wijzen hem resoluut terecht.
  • Wanneer er fysieke letsels zijn, verwittigen wij onmiddellijk het parket. De magistraat kan een aanhouding van de dader of verdachte bevelen.