Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

okt 2022 Vrolijke vrienden zijn er voor elkaar

Soms gebeurt het dat mensen - zonder het te weten of willen - iets toegediend krijgen, zodat de kans bestaat dat er in verdoofde toestand misbruik van hen gemaakt wordt. Dit fenomeen heet Spiking. De Druglijn krijgt zo ook af en toe vragen van mensen die vermoeden dat er iets in hun drankje werd gedaan. Vaak voelen zij zich ontredderd, weten ze niet wat hen allemaal is overkomen en zijn ze bang dat ze er lichamelijk iets aan overhouden. De machteloosheid, het gevoel van controleverlies over hun eigen lichaam en geest is groot. Wat houdt de term spiking juist in en hoe kan men vermijden dat men slachtoffer wordt?

Wat is spiking? 

Spiking is het toedienen van drugs, medicatie of alcohol aan een persoon, zonder dat die hiervan op de hoogte is. Dit kan onder meer door toevoeging in een drankje of via een injectie. In dit laatste geval spreken we van needle spiking. Spiking wordt vooral gebruikt om anderen gewilliger te maken voor seksueel contact of om hen te beroven. 

Wat is de meest gebruikte drug?

GHB staat bekend als één van de meest voorkomende drugs die gebruikt worden bij spiking. Het is een kleur- en geurloze vloeistof die hierdoor gemakkelijk gemaskeerd kan worden in een (alcoholisch) drankje. Inname van deze drug veroorzaakt geheugenverlies en sufheid, maar kan ook tot bewustzijnsverlies leiden. De combinatie met alcohol versterkt zelfs deze effecten.  

Sommige producten die toegediend worden, zijn makkelijk terug te vinden in het bloed of urine, maar bij sommige kan dat slechts gedurende een korte tijd. Bij GHB is dit jammer genoeg niet anders: de drug is 4-6 uur opspoorbaar in het bloed en 6-12 uur in de urine. Bij twijfel of men het slachtoffer is van spiking gebeurt een afname van een bloed- of urinestaal dus best zo snel mogelijk. 

Welke zijn de symptomen? 

Het kan gebeuren dat je fysiek merkt dat er iets gebeurd is: je wordt bijvoorbeeld ergens anders wakker of je komt bij bewustzijn zonder dat je weet hoe je op die plaats geraakt bent. Je hebt kneuzingen of blauwe plekken zonder te weten waarvan. Je hebt onverklaarbare gaten in je geheugen of mist enkele van je spullen (bv. geld, portemonnee, …). Sommige slachtoffers beginnen ook te schuimbekken.

Soms zijn er echter geen fysieke tekenen, maar heb je wel de indruk of het aanvoelen dat je verdoofd werd. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld droomfragmenten, zogenaamde flashbacks van wat gebeurd is, maar kunnen dit niet plaatsen. Vaak voelen ze bij deze beelden of dromen angst, zonder te weten waarom. De beelden kunnen opkomen tijdens tv-kijken, autorijden, … Neem in zulke gevallen zo vlug mogelijk iemand in vertrouwen. Bijvoorbeeld een vriend of een vriendin die mee op stap was. Praat alles door en probeer te reconstrueren wat er precies gebeurde. 

Slachtoffer van seksueel geweld?

Ben je slachtoffer geweest van seksueel misbruik of heb je een vermoeden hiervoor, dan is het belangrijk om meteen hulp te zoeken. Hiervoor kan je de politie bellen op het algemeen noodnummer 112, langsgaan bij je huisarts of spoeddienst van het ziekenhuis. Maar sinds korte tijd kan je ook dag en nacht in alle vertrouwelijkheid terecht in een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) voor medische zorg, psychologische ondersteuning, forensisch onderzoek, maar ook voor je aangifte en medische en psychologische opvolging nadien. Weet dat je er niet alleen voor staat. In een ZSG is alle hulp gecentraliseerd. In onze provincie is het ZSG gelegen in het universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA): Zorghotel Drie Eiken (+0), UZA-campus, Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem. Je kan er terecht zonder afspraak. Je kan het ZSG ook 24/24 bellen op 03 436 80 50. Momenteel werkt men ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg aan de uitbouw van dergelijk zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Voor sommige inwoners van onze politiezone zal dit dichterbij zijn dan het UZA.

Tips om het niet alleen leuk, maar vooral veilig te houden
  • Plan je avondje uit, inclusief je heen- en terugreis
    Blijf tijdens je avondje uit op de hoogte van wat er om je heen gebeurt en blijf uit de buurt van situaties waarbij je je niet prettig voelt. Zorg ervoor dat je gsm voldoende is opgeladen voordat je van huis gaat en bewaar hem ergens veilig.

  • Zorg voor elkaar
    Als je naar een fuif, café, discotheek, … gaat, ga dan niet alleen, maar met vrienden. Vrienden kunnen voor elkaar zorgen. Hou elkaar tijdens het uitgaan ook in de gaten en blijf bij elkaar. Als één van je vrienden dronken is, zich vreemd gedraagt of zich ziek voelt, ga dan samen naar een veilige plaats, laat hem niet alleen en zoek hulp.
  • Hou je drankje in de gaten
    Koop altijd je eigen drankje en kijk hoe het wordt ingeschonken. Accepteer geen drankjes van vreemden, hoe vriendelijk ook bedoeld. Laat je drankje nooit onbeheerd achter terwijl je danst of naar het toilet gaat. Drink of proef geen drank van iemand anders. Smaakt jouw drankje vreemd, gooi het dan weg. 
Campagne Doedisnormaal

In de zomer werd de campagne 'Doedisnormaal' gelanceerd. Deze campagne is een samenwerking tussen het stadsbestuur van Geel, de Geelse jeugdraad en onze politiezone met als doel om een veilig fuifklimaat te creëren. Met deze campagne vragen we op een laagdrempelige manier aan fuifbezoekers om het nodige respect voor anderen te bewaren en voor elkaar te zorgen. 

 

Uiteraard hoeft het niet allemaal zo te gaan, maar het is wel belangrijk dat je je bewust bent van de gevaren die er spelen. Ga gezellig op stap met vrienden en maak lekker plezier, maar vertrouw niet zomaar iedereen. 

Bronnen