Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

sep 2022 Gemachtigd opzichters, geef hen het nodige respect

Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten in ons Zonaal Veiligheidsplan. Het zal je dan ook niet verbazen dat we hier dan ook veel op in willen zetten. Maar zoals onze slogan zegt is veiligheid een gedeelde zorg. Eén van onze belangrijke partners op vlak van verkeersveiligheid is de groep van gemachtigd opzichters. Je ziet ze vaak in schoolomgevingen en zijn onmisbaar. Maar wat is een gemachtigd opzichter eigenlijk en wat doen ze?

Wat is de rol van een gemachtigd opzichter?

Gemachtigd opzichters hebben als doel de veiligheid van groepen kinderen, scholieren, senioren en personen met een handicap in het verkeer te verhogen en worden ingeschakeld om deze groepen veilig te laten oversteken.

Wat mag een gemachtigd opzichter?

Een gemachtigd opzichter mag:

  • het verkeer stilleggen om groepen kinderen, scholieren, senioren en personen met een handicap over te laten steken, behalve als er verkeerslichten zijn;
  • aanwijzingen geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeerstekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;
  • groepen begeleiden op het zebrapad;
  • groepen verbieden om over te steken, zolang de omstandigheden niet optimaal zijn;
  • een overtreding aangeven bij de politie of formeel een klacht indienen.

Wat mag een gemachtigd opzichter niet?

Een gemachtigd opzichter mag niet:

  • het verkeer regelen;
  • een proces-verbaal opstellen;
  • overgaan tot een identiteitscontrole.
Wie kan gemachtigd opzichter worden?

Iedere meerderjarige kan gemachtigd opzichter worden. Je moet hiervoor wel eerst een theoretische en praktische opleiding volgen die door de politie gegeven wordt. Daarna krijg je een attest en word je door de burgemeester gemachtigd. Vanaf dan kan je ingeschakeld worden als gemachtigd opzichter. Je mag wel alleen optreden op het grondgebied waarvoor je gemachtigd bent.

Hoe kan je gemachtigd opzichter worden?

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout organiseert de verplichte opleiding voor gemachtigd opzichters. Ze is vooral bedoeld voor personeelsleden van kleuter- basis- en middelbare scholen, leiding van jeugdbewegingen, begeleiders van groepen bejaarden, begeleiders van personen met een handicap, ... De opleiding gaat door als er een groep van minimum tien personen gevormd kan worden. Inschrijven voor deze opleiding kan online, telefonisch op 014 56 47 00 of via je wijkagent. De opleiding kan je al volgen voordat je 18 jaar bent, maar het attest kan je pas ontvangen als je effectief achttien jaar bent geworden.

Welke uitrusting draagt een gemachtigd opzichter?

Een goede zichtbaarheid is van groot belang. Daarom is het sterk aanbevolen om als gemachtigd opzichter een fluovest te dragen, bij voorkeur met het opschrift gemachtigd opzichter. Maar een gemachtigd opzichter is bovendien verplicht om de volgende wettelijke uitrusting dragen:

  • Het reflecterend bordje C3 op steel met een minimumdoorsnede van 15 cm.
  • De nationale driekleurenarmband met daarop de naam van de gemeente aan de linkerarm
Geef gemachtigd opzichters het respect dat ze verdienen

Gemachtigd opzichters zetten zich vaak als vrijwilliger in voor de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers. En dit in weer en wind, ’s morgens vroeg, … Ze verdienen hiervoor alle respect. Geef hen dat ook en slinger hen geen beledigende en grove opmerkingen naar het hoofd.

Bronnen: