Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

dec 2020 Het eindejaar in knallen? Goed idee! Maar dan wel zonder vuurwerk.

Met het eindejaar in het vooruitzicht lanceren onze collega’s van de Brandweer zone Kempen en het Netwerk Brandweer naar goede gewoonte de campagne “Ik knal zonder vuurwerk”. Ook dit jaar ondersteunen wij deze campagne. Met hun actie trachten ze burgers bewust te maken van de gevaren die onlosmakelijk verbonden zijn met het afsteken van vuurwerk. We sommen hieronder even op waarom je het vuurwerk dus beter achterwege laat.

  1. Verboden

Het afsteken van vuurwerk en het oplaten van wensballonnen is bij wet verboden. In het verleden konden gemeenten ervoor kiezen om een uitzondering toe te staan. Echter, dit jaar besliste het interministerieel overlegcomité op 27 november om een algemeen verbod op het gebruik en afsteken van vuurwerk uit te vaardigen, met uitzondering hierop voor vuurwerk categorie F1, het zogenaamde kinder-, fop-, of schertsvuurwerk. Het algemeen vuurwerkverbod geldt tot 15 januari 2021, in gans België en zowel op privaat als op het openbaar domein. Doe je het toch riskeer je boetes van 250 € of meer.

  1. Ontlast de hulpdiensten

Alle hulpdiensten, zowel de ziekenhuizen, wachtdokters, politie als brandweer steken heel wat tijd, mensen en middelen in de gevolgen van het afsteken van vuurwerk. Zij zijn door de coronacrisis al zwaar overbelast en staan onder extra druk. Als zij moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen. Laat vuurwerk en de gevaarlijke risico’s dus links liggen.

  1. Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Uit cijfers van de Stichting Brandwonden blijkt dat het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld was ten opzichte van 2016. Wist je bovendien dat de meeste slachtoffers het vuurwerk niet eens zelf hebben aangestoken, maar zij alleen toeschouwer waren 

  1. Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

  1. Dierenleed

Denk naast je eigen veiligheid ook aan die van je huisdier. Dieren zijn namelijk heel gevoelig aan harde geluiden. Door de knallen schrikken ze op en in paniek lopen ze weg, met alle gevolgen van dien. Ze lopen weg en komen daarbij op de openbare weg terecht waarbij ze niet alleen zichzelf maar ook de andere weggebruikers in gevaar brengen. Dergelijke situaties lopen maar zelden goed af. Denk dus ook aan al het dierenleed dat vermeden kan worden en knal 2021 zonder vuurwerk in.  

  1. Ongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Alternatief?

Wil je dit bijzondere jaar toch op een mooie manier afsluiten? Steek dan liever een gezellige vuurkorf aan en klink samen met je gezin of toegelaten knuffelcontacten op de jaarovergang.

Bron: campagne Ik Knal Zonder Vuurwerk