Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

nov 2020 Hoe herken je een cannabisplantage of drugslab?

Regelmatig wordt er een cannabisplantage of een drugslab ontdekt. Ze kunnen overal worden ingericht en komen zowel in grote steden als in landelijke gemeenten voor. De productie van drugs is erg risicovol zowel voor de teler of laborant als voor de omwonenden. De kans op brand, ontploffing, water- en geuroverlast is zeer groot. Daarom willen we een oproep doen om extra aandacht te hebben voor drugspanden en om verdachte zaken rond woningen onmiddellijk te melden. Hieronder lees je hoe je een drugsplantage of -lab kan herkennen.

Cijfers

In 2018 werden er in onze zone acht cannabisplantages ontdekt. In 2019 weren dit er zeven en in de eerste negen maanden van 2020 waren dit er vijf. Drugslabo’s werden in onze zone nog niet aangetroffen.

Hoe herkennen?

Onderstaande zaken kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslab:

 • Een specifieke geur (een sterke cannabisgeur of een chemische geur (zoet, anijs, aceton, amoniak, amandel);
 • Vreemde activiteiten in je buurt vooral tijdens de nachtelijke uren;
 • Auto’s en personen rond of in gebouwen (woning, garage, loods) die sinds enige tijd leeg staan of verhuurd zijn, maar waarvan het niet duidelijk is of deze bewoond worden;
 • De aanwezigheid van camera’s en/of andere beveiliging;
 • Voortdurend zoemend of brommend geluid afkomstig van motoren, ventilatoren of verluchtingstoestellen;
 • Het aan- en afvoeren van materiaal door bestelwagens (isolatiemateriaal, bouwmateriaal, potgrond, lampen, meststof, elektriciteitskabels, ventilatoren, (water)vaten, …);
 • Afgeschermde ramen en kieren (rolluiken, folie, PUR-schuim), dichtgespoten gaten in de muren en rondom de garage;
 • Bouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of opvallende verbouwingen in leegstaande panden;
 • Abnormale vochtigheid en/of condensatie op ramen;
 • Extra verluchtingspijpen in het dak;
 • Bij sneeuw geen sneeuw op het dak.
Brand- en ontploffingsgevaar

Voor cannabisplantages wordt er vaak illegaal stroom afgetapt en is er vaak een wirwar van kabels en transformatoren. Bij kortsluiting en oververhitting is de kans op brand en ontploffing zeer groot. In drugslabs worden chemische stoffen bewerkt en vermengd, vaak door amateurs. De kans dat deze ontploffen is zeer groot.

Gevaarlijk voor de gezondheid

In cannabisplantages heerst een vochtig klimaat. Dit is een broedplaats voor legionella, geen ongevaarlijke bacterie. De chemicaliën die in en drugslab gebruikt worden, zijn giftig en dus erg gevaarlijk voor de buurt. Bovendien wordt het drugsafval, dat erg schadelijk is voor het milieu, maar ook zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig is, vaak ’s nachts gedumpt langs een weg, in het bos of op een open veld. Meestal zijn het kunststof of metalen vaten en jerrycans. Raak het niet aan! Maar bel direct 112 en blijf op afstand omwille van mogelijk brandgevaar.

Geweld

Drugs worden geteeld en geproduceerd door criminelen. Dit zijn geen doetjes. Vaak worden ze slachtoffer van geweld. Dit zorgt voor onveilige situaties in je buurt.

Horen, zien en melden

Heb je een vermoeden dat er bij je in de buurt een plantage of lab is of merk je verdachte zaken op in je buurt, contacteer dan onmiddellijk de politie. De informatie kan anoniem worden gemeld. Speel zeker nooit zelf de held en ga er nooit zelf op af. Productieplaatsen zijn gevaarlijk en vaak zitten er zware criminelen achter. Denk aan je eigen veiligheid en neem geen risico’s.

Bronnen: