Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

05 mei 23 Onze jaarcijfers van 2022 zijn er!

Ook in 2022 zaten we niet stil en gebeurde er behoorlijk veel in de politiezone. In totaal ontvingen we net geen 20 000 meldingen en voerden we bijna 9 000 interventies uit. We arresteerden 268 personen, stelden bijna 5 000 processen-verbaal op, registreerden 537 GAS-overtredingen en leverden bijstand bij 181 verkeersongevallen met gewonden. Bijna 4 000 personen maakten een afspraak om een aangifte te komen doen en de overgrote meerderheid was tevreden over hun ontvangst. Lees hieronder meer over enkele jaarcijfers en kijk zeker in het jaaroverzicht meer gegevens.  

Activiteiten  

In 2022 kreeg onze zone 19 747 meldingen die voor 2/3de binnenkwamen via het noodnummer 112. Dit is vijf procent meer dan in 2021 en zeven procent meer dan in 2019. De meeste meldingen gingen over een verloren voorwerp of document, een verkeersongeval met stoffelijke schade of moeilijkheden met een persoon. We voerden 8 722 interventies uit (11% meer dan in 2021) en arresteerden 268 personen waarvan er 105 bestuurlijk werden gearresteerd en 163 gerechtelijk. Vorig jaar schreven we 4 701 aanvankelijke pv’s en 537 GAS-inbreuken uit. 

Onthaal 

In 2022 werden in onze kantoren 3 859 aangiftes of meldingen op afspraak gemaakt. Dat is een stijging is van dertien procent ten opzichte van vorig jaar. De populairste dagen waren maandag en woensdag en de meeste afspraken werden gemaakt in augustus en september. Online fraude en oplichting werd het meeste aangegeven. Iets minder dan de helft (47%) van de afspraken werd door de burger zelf online vastgelegd. 

Uit de kwaliteitsbevraging blijkt dat 93 procent onmiddellijk geholpen werd op moment van afspraak en dat 94 procent (heel) tevreden was over het contact met onze politiemedewerkers. 

We ontvingen 1 267 e-formulieren. Een fietslabel werd het meeste aangevraagd. 

Verkeer  

Bij 181 ongevallen met gewonden werd de hulp van onze politieagenten ingeroepen. Bij deze ongevallen vielen er 231 verkeersslachtoffers. Er waren bijna twaalf procent meer ongevallen dan in 2021 en zes procent meer dan in 2019. Gelukkig nam het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden en doden wel af. In 2022 stelden we 41 514 verkeersinbreuken vast waarvan snelheid de meest voorkomende was.  

Criminaliteit  

Bij de woninginbraken merkten we een sterke stijging (23%) ten opzichte van 2021. Zoals in de meeste politiezones is alles na corona weer in gang geschoten, zo ook de criminaliteit. Als we het aantal inbraken vergelijken met 2019, is er een daling van bijna twintig procent.  
Om de kans op een woninginbraken te verkleinen, kan elke burger van de zone een gratis inbraakpreventieadvies aanvragen. In 2022 vroegen 71 burgers dit aan. 

Computers en internet zijn onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Criminelen maken graag misbruik van dit anonieme medium om mensen op te lichten. Cybercriminaliteit nam de laatste jaren dan ook enorm toe en is als prioriteit opgenomen in het zonaal politieplan. In 2022 werden 449 feiten van cybercrime geregistreerd in onze politiezone. Dit is een stijging met tien procent ten opzichte van 2021. Het nadeel voor de slachtoffers is meestal aanzienlijk.  
De aangiftebereidheid van cybercrime ligt enorm laag, hier willen we het komende jaar harder op inzetten. 

Leefbaarheid 

Intrafamiliaal geweld is en blijft een prioriteit binnen onze politiezone. In 2022 stelden we hiervoor 277 processen-verbaal op. Dat is twaalf procent meer als in 2021. Over overlast kregen we dit jaar 2 133 meldingen met geluidshinder als voornaamste overlastvorm. In 2021 was dit tien procent minder. In onze zone werden er 1 065 meldingen gemaakt over verdachte zaken. De reden was hiervoor vaak een verdachte toestand of verdachte gedragingen.   

Veiligheidsmonitor  

Om de drie jaar neemt de zone deel aan de nationale veiligheidsmonitor. Hierbij wordt gepeild naar de mening van burgers over buurtproblemen, veiligheidsgevoel en slachtofferschap. Enkele thema’s zijn opgenomen in het jaaroverzicht, maar de belangrijkste resultaten worden nog apart gecommuniceerd. Uit de veiligheidsmonitor blijkt onder andere dat de grootste buurtproblemen veroorzaakt worden door het verkeer en dat 72% van onze inwoners zich (bijna) altijd veilig voelt in de politiezone. 

Communicatie 

Als zone zetten we veel in op transparante communicatie met de inwoners. Hiervoor gebruiken we sociale media, onze website en onze maandelijkse nieuwsbrief. We zijn actief op Facebook met onze pagina's en hebben voor de inwoners ook een besloten groep per wijkagent. Daarnaast gebruiken we ook Instagram met een account van de zone en kan je onze scholenagent en studentenagent volgen op hun eigen account. We twitteren niet meer, maar hebben wel onze communicatie via LinkedIn wel verhoogd.  

Ben je benieuwd naar meer cijfers?  Bekijk ons volledig jaaroverzicht via https://tinyurl.com/pzglm-jaaroverzicht-2022 of via de pdf hieronder. 

Jaaroverzicht 2022 - Politiezone GLM

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu