Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

24 apr 23 90 procent van de gecontroleerde bestuurders hield zich aan de snelheidslimieten.

Tijdens de flitsmarathon van vrijdag 21 april en zaterdag 22 april reed 10% van alle gecontroleerde voertuigen te snel in onze zone. In totaal controleerden we 4 785 voertuigen op twaalf locaties in verschillende snelheidszones. 

Binnen de zone 30 controleerden we 459 voertuigen, 32% hield zich niet aan de maximumsnelheid.  

In de bebouwde kom passeerden 1 305 voertuigen de camera, bij 6% ging de flits af.  
De meeste snelheidsovertredingen stelden we vast in een zone 50 buiten de bebouwde kom, één op de drie voertuigen reed hier te snel. 

825 voertuigen werden gecontroleerd in een zone 70, 3% van de bestuurders hield zich niet aan de snelheidslimiet.  

Op banen waar de maximumsnelheid 90 km/h is, reed 7% van de 1 783 gecontroleerde voertuigen te snel. 

 De onaangepaste snelheid staat op nummer één bijde buurtproblemen in onze zone en is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen.