Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

21 mei Ongevallen door overstekend wild

In 2019 kregen we 55 meldingen van aanrijdingen met een wild dier. Dit jaar ontvingen we al elf meldingen over aangereden wild, waarvan de helft in de eerste helft van mei. In de meeste gevallen ging het over een overstekend ree of hert. Bij een aanrijding met een wild dier loopt de schade aan het dier én de wagen vaak hoog op.

Aanrijding voorkomen

Verkeersongevallen met wilde dieren gebeuren vooral bij schemering. In april en mei is er een lichte toename van het aantal aanrijdingen met reeën omdat jonge bokken verstoten worden en een eigen leefgebied moeten zoeken. Het is erg belangrijk om snelheid te minderen en goed op te letten wanneer je bij schemering in een natuuromgeving rijdt.

Ongevallen in onze politiezone

De aanrijdingen situeerden zich regelmatig in de omgeving van de Reivennen en Zammelbroek, op de Noord-zuidverbinding (Geel), in de omgeving van de Nieuwe Baan  (Laakdal) en in de buurt van de Molsebaan (Meerhout).

Schade aan wagen

Kon je een aanrijding niet vermijden, volg dan de wettelijke voorschriften bij een ongeval en breng eerst jezelf en eventuele anderen in veiligheid. Contacteer de politie, vul een Europees aanrijdingsformulier in en neem foto’s. Schade bij een aanrijding met een wild dier wordt gewoonlijk door een (mini-)omniumverzekering vergoed.

Aangereden dier

Hou voldoende afstand van gewonde dieren, ze zullen zich instinctief proberen te verdedigen. Contacteer een opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) om het gewonde dier te vangen en te verzorgen. Meld de aanrijding zeker ook via de website dierenonderdewielen.be, zodat dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden kunnen worden.

x
Dienstverlening tijdens coronacrisis
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

Vragen corona?

Naar het digitaal loket