Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

08 mei 376 geregistreerde inbreuken van coronamaatregelen in onze zone

Vanaf 4 mei is een eerste fase van de versoepeling van de coronamaatregelen gestart. Dit kadert in de stapsgewijze afbouwstrategie van de regering die doorlopend zal opgevolgd en geëvalueerd worden. Op basis van de ziektecijfers kunnen bepaalde maatregelen of versoepelingen opnieuw versterkt of ingetrokken worden. Het is heel belangrijk dat we de maatregelen blijven naleven en ons solidaire gedrag ook de volgende weken verder blijven aanhouden om zo een nieuwe piek van zieken te vermijden. De politie blijft hierop controleren. We rekenen op de burgerzin van iedereen!  

Veertien nieuwe overtredingen

De politie blijft de controles aanhouden. Volg je de maatregelen niet, dan riskeer je een proces-verbaal of een onmiddellijke minnelijke schikking. De afgelopen dagen stelden we veertien overtredingen van de maatregelen vast. Hierbij waren dertien overtredingen van het samenscholingsverbod. En een negentienjarige jongeman kreeg een bekeuring omdat hij zonder mondmasker op een bus van De Lijn zat.

376 geregistreerde inbreuken

In totaal werden er in onze zone sinds het invoeren van de coronamaatregelen al 376 overtredingen vastgesteld en beboet. Hierbij waren er 146 vaststellingen van samenscholingen, 141 bekeuringen van niet-essentiële verplaatsingen en 89 andere. We blijven het herhalen: neem je verantwoordelijkheid en help zo het coronavirus te bestrijden. Veiligheid is nu meer dan ooit een gedeelde zorg!

Verdere afbouw

Vanaf zondag 10 mei mag elk gezin opnieuw vier mensen ontvangen, telkens dezelfde weliswaar. Vanaf maandag 11 mei start dan weer een volgende fase in de afbouw van de coronamaatregelen. De winkels zullen heropenen, maar het blijft essentieel dat deze alleen bezocht worden om noodzakelijke aankopen te doen. De mogelijkheden om zich buitenshuis te verplaatsen worden dus opnieuw verruimd, maar het blijft belangrijk om te benadrukken dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven. Verplaatsingen naar een tweede verblijf, daguitstappen of samenscholingen blijven verboden.

Vragen over corona?

Eénduidige info over wat exact wel en niet mag met betrekking tot de coronamaatregelen vind je op de website www.info-coronavirus.be. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689. Deze infolijn is op week- en weekenddagen bereikbaar tussen 9 en 18 uur.

x

Gewijzigde dienstverlening door coronacrisis

Onze politiezone zet nu hoofdzakelijk in op dringende politiehulp en het toezien op het naleven van de afgekondigde maatregelen.

Dienstverlening politie
Vragen corona?

Naar het digitaal loket