Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

04 mrt Infoavond 'vrijwilligerswerking bij de lokale politie'

De politiezone werkt al een aantal jaren met vrijwilligers. Deze samenwerkingen verlopen zeer goed en vrijwilligers zijn ondertussen onmisbaar geworden voor onze politiezone. In 2019 wordt het vrijwilligersteam verder uitgebreid.

Verkeersvrijwilligers
De verkeersvrijwilligers worden ingezet om schoolkinderen te voet of met de fiets te begeleiden op uitstap, toezicht te houden in schoolomgevingen, om te helpen bij het oversteken, fietscontroles uit te voeren, te helpen bij het oefenen van fietsproeven en afnemen van fietsexamens, om te helpen bij het labelen van fietsen, …

Vrijwilligers burenbemiddeling
Een burenbemiddelaar pakt conflicten tussen buren aan bij de wortel, brengt hen samen voor een gesprek en ziet erop toe dat iedereen de kans krijgt om zijn standpunten, emoties, verwachtingen,… te verwoorden. Hij neemt een neutrale positie in om de spaak gelopen communicatie terug op gang te brengen om zo een duurzame oplossing voor het conflict te vinden.

Vrijwillige diefstalpreventieadviseurs
De vrijwillige preventieadviseurs zijn op de hoogte van de nieuwste beveiligingstechnieken en geven deskundig advies aan eigenaars of huurders van particuliere woningen, handelszaken en openbare gebouwen. Dit advies kan gaan van eenvoudige tips tot bouwkundige of electronische maatregelen.

Iets voor jou?

Zie jij het zitten om verkeersvrijwilliger, burenbemiddelaar of diefstalpreventieadviseur te worden?
Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging?
Dan ben jij de geschikte man/vrouw en voorzien we voor jou een gepaste opleiding!


Meer info over vrijwilligerswerking en de bijhorende opleidingen?

Maandag 11 maart 2019 om 19.00 uur organiseren we een infoavond ‘vrijwilligerswerking bij de lokale politie’ in Veiligheidshuis Ter Stokt, Stelenseweg 92, 2440 Geel.

Inschrijven voor deze infoavond kan bij coördinator Jos Delarbre via het nummer 014/56.47.33 of per mail op jozef.delarbre@police.belgium.eu