Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Aanvraagformulier voor bijstand op vlak van verkeer

Kleuter- en lagere scholen, verenigingen, ... kunnen bijstand van verkeersvrijwilligers aanvragen voor het begeleiden van fietsers of voetgangers, voor verkeerstoezicht, voor bijstand bij het fiets- of voetgangersexamen, voor fietscontroles, fietslabelacties, … We bevelen scholen aan om ook verkeersouders of -grootouders in te zetten. Voor oversteekplaatsen kunnen scholen ook beroep doen op de gemachtigde opzichters die gemandateerd zijn door de stad of gemeente.

 

Lees meer.

 

Formulier

Gegevens van de school / vereniging
Gegevens van de aanvrager
Gegevens van de contactpersoon
Info over de activiteit
Info deelnemers en begeleiders

Opgelet: Is de groep groter dan 50 fietsers, dan is de begeleiding door twee wegkapiteins en twee begeleidende wagens verplicht.

 

Gewenste bijstand

Meer info?

Team preventie en participatie
014 56 47 31
pz.glm.preventie@police.belgium.eu

Waar?
Team preventie en participatie