Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Vraag online aan

Verkeer

Opleiding gemachtigd opzichter

Vraag online aan
Wat?

Gemachtigd opzichters hebben als doel de veiligheid van groepen voetgangers (kinderen, scholieren, senioren en personen met een handicap) in het verkeer te verhogen en worden ingeschakeld om deze groepen veilig te laten oversteken. Zij mogen hierbij aanwijzingen geven en het verkeer stilleggen.

Gemachtigd opzichter word je na het volgen van een theoretische en praktische opleiding. Als bewijs hiervan krijg je een attest van de burgemeester van de gemeente waar je je taak uitoefent. De politie geeft deze opleiding.

Voor wie?

Iedere meerderjarige die de functie van gemachtigd opzichter wil uitoefenen in Geel, Laakdal of Meerhout kan de opleiding aanvragen en volgen.

Ze is vooral bedoeld voor personeelsleden van lagere en middelbare scholen, leiding van jeugdbewegingen, begeleiders van groepen bejaarden, begeleiders van personen met een handicap, ... kortom begeleiders van groepen.

Hoe?
Voorwaarden?
  • De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout verzorgt deze opleiding voor personen die de functie van gemachtigd opzichter willen uitoefenen in Geel, Laakdal of Meerhout.
  • Het attest van gemachtigd opzichter kan je pas ontvangen als je achttien bent. Je kan de opleiding al wel volgen vóór je achttien jaar bent geworden.
Kostprijs?
  • Deze opleiding is gratis.
Afhandeling?
  • Het team verkeer noteert je aanvraag.
  • De opleiding gaat alleen door als er een groep gevormd is van minimum tien en maximum twintig personen.
  • Het team verkeer contacteert je als er voldoende deelnemers zijn.
  • Het team verkeer geeft de opleiding.
  • Een opleiding gegeven door onze politiezone, is geldig voor de gemeenten Geel, Laakdal en Meerhout.
  • Nadat je de opleiding gevolgd hebt, moet de burgemeester van de gemeente waar je de functie wil uitoefenen, je een attest bezorgen.
  • Met dit attest ben je gemachtigd om de functie van 'gemachtigd opzichter' uit te oefenen.


Vraag online aan Vraag online aan
Waar?
Team verkeer