Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Aanvragen

Verkeer

Bijstand op vlak van verkeer voor scholen en groepen

Aanvragen
Wat?

Kleuter- en lagere scholen, verenigingen, … kunnen bijstand van verkeersvrijwilligers aanvragen voor het begeleiden van fietsers of voetgangers, voor verkeerstoezicht, voor bijstand bij het fiets- of voetgangersexamen, voor fietscontroles, fietslabelacties, … We bevelen scholen aan om ook verkeersouders of -grootouders in te zetten. Voor oversteekplaatsen kunnen scholen ook beroep doen op de gemachtigde opzichters die gemandateerd zijn door de stad of gemeente.

Verkeersvrijwilligers zijn vrijwilligers van de politiezone die voor verkeersopdrachten kunnen ingezet worden.

Voor wie?

Elke kleuter- of lagere school, vereniging, … die gelegen is op het grondgebied van de politiezone kan bijstand op vlak van verkeer aanvragen.

Hoe?

Via het digitaal loket.

Voorwaarden?

Bijstand moet minstens drie weken op voorhand aangevraagd worden. 

Kostprijs?

Deze bijstand is gratis.

Afhandeling?
  • Je aanvraag wordt verwerkt.
  • We gaan na of je vraag opportuun is en of er bijstand mogelijk is.
  • Je wordt op de hoogte gebracht of er bijstand kan voorzien worden.


Aanvragen Aanvragen
Meer info?

Team preventie en participatie
014 56 47 31
pz.glm.preventie@police.belgium.eu

Waar?
Team preventie en participatie