Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Aanvragen

Geweld & Conflicten

Burenbemiddeling

Aanvragen
Wat?

Een goede verstandhouding met je buren is erg belangrijk. Het is immers niet fijn om ruzie met je buren te hebben. Heb je toch een probleem met je buren en kom je er zelf samen met hen niet uit, dan kan je de dienst burenbemiddeling contacteren.

Burenbemiddeling is een andere manier om conflicten tussen buren aan te pakken. Burenbemiddelaars zijn geen politiemensen en focussen op het herstel van de communicatie tussen buren om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing. Vrijwillige bemiddelaars komen langs bij je thuis om te luisteren naar je bezorgdheid. De bemiddelaar gaat daarna ook langs bij je buur om naar zijn of haar verhaal te luisteren. De bemiddelaar neemt zelf geen standpunt in. Nadien is er een gezamenlijk gesprek samen met de burenbemiddelaar en proberen we een oplossing te vinden die voor beide buren aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt zo dat conflicten escaleren en de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Voor wie?

Elke inwoner van onze politiezone die moeilijk kan communiceren met zijn/haar buur, een probleem niet bespreekbaar kan maken met zijn/haar buur of in conflict leeft met zijn/haar buur, kan burenbemiddeling aanvragen.

Hoe?
Voorwaarden?
  • Je moet zelf al minstens één poging ondernomen hebben om samen met je buur het conflict op te lossen.
  • Er mag over het conflict nog geen zaak lopende zijn bij het vredegerecht.
Kostprijs?

Burenbemiddeling is gratis.

Afhandeling?
  • Je aanvraag wordt verwerkt.
  • De burenbemiddelaar neemt contact met je op.
  • Er volgt een afzonderlijk gesprek met beide partijen.
  • Indien beide partijen akkoord gaan wordt burenbemiddeling opgestart.
  • De burenbemiddelaar luistert naar de twee partijen afzonderlijk zonder een standpunt in te nemen.
  • De burenbemiddelaar leidt een gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen aanvaardbaar is.
  • Leidt burenbemiddeling niet tot de oplossing van het conflict? Dan wordt je doorverwezen naar de vrederechter. 


Aanvragen Aanvragen
Meer info?

Team preventie en participatie
014 56 47 31
pz.glm.preventie@police.belgium.eu

Waar?
Team preventie en participatie