Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00
Meld

Dieren

Dierenverwaarlozing

Meld
Wat?

Dierenverwaarlozing kan gaan om uiteenlopende zaken. Enkele voorbeelden zijn: achtergelaten honden, verwaarloosde paarden, gevangen gehouden wilde dieren, ...

Voor wie?

Iedereen die dierenverwaarlozing in Geel, Laakdal of Meerhout wil melden.

Hoe melden?
  • Via het digitaal loket
  • Via je wijkagent
  • Telefonisch op het nummer van de politiezone 014 56 47 00 of in geval van dringende nood, bijvoorbeeld een hond die bij zeer warm weer in een auto is achtergelaten, kan je hiervoor ook terecht op het noodnummer 112.
Afhandeling?
  • Je melding wordt verder onderzocht.
  • We werken nauw samen met de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid.
  • In eerste instantie proberen we de eigenaars van de dieren op hun verplichtingen te wijzen en maken we afspraken om op korte termijn het welzijn van de dieren te verbeteren.
  • Indien deze afspraken niet worden nageleefd en de toestand van de dieren verbetert niet, stellen we een proces-verbaal op en blijven de situatie opvolgen. In sommige gevallen gaan we over tot inbeslagname en trachten we de eigenaar te overhalen afstand te doen van het dier en het toe te vertrouwen aan een asiel of opvangcentrum van waaruit een nieuwe thuis wordt gezocht. Wanneer er een proces-verbaal wordt opgesteld riskeert de eigenaar gerechtelijke vervolging of een geldboete.
  • Bij extreme gevallen van verwaarlozing of mishandeling wordt het dier in beslaggenomen. De inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid beslist dan verder wat er met het dier moet gebeuren.


Meld Meld
Meer info?

Hoofdkantoor Geel
014 56 47 00
pz.glm@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout