Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Dieren

Een gewond of dood dier aangetroffen?


Wat?

Iedereen komt wel eens een dood of gewond dier tegen. Vaak is het dier slachtoffer geworden van het verkeer. Dit kan je best melden.

Voor wie?

Iedereen kan een dood of gewond dier melden.

Hoe?

Gezelschapsdieren zoals honden en katten

  • Als er gevaar is voor de veiligheid van de weggebruiker, bel dan 112.
  • Is er geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruiker en het dier leeft nog, contacteer dan de politie op 112. Wij bekijken dan of we zelf ter plaatse moeten komen of dat we een dierenopvanger kunnen contacteren.
  • Is er geen gevaar voor de veiligheid van de weggebruiker en het dier is overleden, contacteer dan de gemeente waar het dier zich bevindt. 

Wilde zoogdieren en vogels

  • Als er gevaar is voor de veiligheid van de weggebruiker, bel dan 112.
  • Is er geen gevaar, contacteer dan rechtstreeks één van de Vlaamse Opvangcentra voor vogels en wilde dieren. Op deze website vind je hun contactgegevens en tips over wat je best doet met het dier. 
  • Als het dier gestorven is, kan je dit melden bij de gemeente waar het dier zich bevindt. Het heeft niet altijd zin om het dode dier te (laten) verwijderen. Je kan het eventueel in de berm leggen, waar ze voedsel vormen voor aaseters. Raak een dood dier nooit aan met blote handen. Voor specifieke dieren zoals een boommarter, bever, bunzing, das, hermelijn, Amerikaanse nerts, lynx, muntjak, otter, stinkdier, wezel, wasbeer, wasbeerhond, wilde kat of wolf en everzwijnen zijn er aparte meldpunten. Ook als je vermoedt dat een roofvogel slachtoffer is geworden van kwaad opzet is er een apart meldpunt. Meer info hierover vind je op Een gewond, dood, of verloren gelopen dier gevonden? | Vlaanderen.be.
Onderzoek en maatregelen?

Heb je een dood dier op of langs de weg gezien of gevonden? Meld dit dan ook via 'Dieren onder de wielen'. Onderzoek van die gegevens kan leiden tot minder slachtoffers in de toekomst. Deze gegevens worden mee opgenomen in het uitwerken van een wegennet voor dieren waar de overheid werk van maakt. Meer info?

Hoofdkantoor Geel
014 56 47 00
pz.glm@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout