Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

jan 2022 Wie zijn afval verbrandt, moet op de blaren zitten

Regelmatig krijgt de politiezone meldingen over het verbranden van (tuin)afval. Het gaat dan hoofdzakelijk over verbrandingen in openlucht die heel wat hinder met zich meebrengen voor de buurtbewoners. De Vlaamse milieureglementering is echter heel duidelijk hierover: het mag gewoon niet! Wordt je betrapt, dan riskeer je een fikse boete.

Wetgeving

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen waarbij verbranding in open lucht wel nog toegelaten is. Denk maar bijvoorbeeld aan het maken van vuur in het kader van bosbeheer of de jaarlijkse BBQ met vrienden of buren. Ook in onze Politiecodex zijn hier regels over opgenomen. Deze vind je terug in Deel 6 ‘Reinheid’.

Geurhinder en gezondheidsrisico’s

Dat het verbranden van afval in openlucht bij wet verboden is, is ook niet zo gek. Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval, ... veroorzaakt namelijk vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, maar zeker ook voor zijn buren zeer onaangenaam: men kan de was niet buiten hangen om te drogen, de ramen niet openen om de woning te verluchten, …  

Daarnaast kan de rook ook vaak gezondheidsklachten veroorzaken, zelfs of lange termijn. Prikkende ogen, neus en keel, tumoren, een verstoord hormoon- of immuunsysteem, … Het zijn allemaal mogelijke  gevolgen hiervan. Door het verbranden van eigen afval in de tuin stoot men namelijk tot zo’n 5 000 keer meer schadelijke stoffen uit dan de norm die gehanteerd wordt voor verbrandingsinstallaties. Deze laatsten zijn immers uitgerust met een uitgebreid filtersysteem waardoor de uitstoot van schadelijke stofdeeltjes zoals dioxines, fijn stof, zware metalen, ... minimaal is. Het heft in eigen handen nemen, is dus niet zo’n goed idee. 

Sorteren

Het is belangrijk om goed te sorteren en mee te doen aan de selectieve (huis-aan-huis) inzamelingen. Zo wordt het grootste deel van het ingezamelde afval gerecycleerd. Alleen datgene wat niet meer gebruikt kan worden, belandt in de speciale afvalverbrandingsinstallaties.

Sorteren is dus goed, maar preventie is nog beter
Hieronder enkele tips om afval te voorkomen en tuinafval zelf te verwerken:

  • Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt meteen veel minder papier.
  • Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa's snoeisel opleveren. Het betekent voor jou ook minder onderhoud.
  • Veel tuinafval kan je zelf composteren.
  • Snoeihout en ook je kerstboom kan je hakselen. De snippers kan je dan tussen de planten strooien, zo vermijd je ook onkruid.
  • Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Zo zorg je bovendien voor een schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.
Boetes

De politie ontvangt maandelijks een tiental meldingen over sluikstoken. De sanctionerend ambtenaar kan op basis van een GAS-pv overtreders een geldboete tot 350 euro opleggen. Het niet naleven van de milieuwetgeving kan je dus duur komen te staan.

Winter daar? kachel klaar!

Uiteraard zijn er ook nog heel wat mensen die tijdens de wintermaanden gebruik maken van een open haard, hout-, pellet- of kolenkachel om de woning extra te verwarmen. Afval via deze weg verbranden is natuurlijk helemaal ‘not done’. Al zijn er hier en daar toch mensen die denken dat dit de enige manier is om hun oud papier kwijt te geraken.

Staat de winter voor de deur en maak je gebruik van een kachel of haard om je woning te verwarmen, weet dan dat er een aantal zaken zijn waarmee je best rekening houdt. Zo gebruik je bijvoorbeeld best enkel droog en onbehandeld hout en maak je de kachel beter niet aan met krantenpapier of magazines. De Vlaamse overheid geeft een aantal tips om binnen slim te stoken en heeft ook een folder om slim en zonder zorgen te stoken.

Nuttige websites
  • Voor vragen over buiten stoken, kan je hier een kijkje nemen.
  • Voor vragen over veilig binnen stoken, kan je hier terecht.
  • Feit of fabel m.b.t. sluikstoken? Kom het hier te weten.  
Bronnen