Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

nov 2021 Seksuele intimidatie? Steek je kop niet in het zand!

Uitgescholden worden voor hoer, achtervolgd of nagefloten worden of herhaaldelijk en agressief gevraagd worden of je seks wil. De overgrote meerderheid van de vrouwen geeft aan regelmatig, soms zelfs dagelijks geconfronteerd te worden met dergelijke vorm van seksuele (straat)intimidatie. Voor sommigen lijkt dit onschuldig, maar dit kan voor het slachtoffer zeer bedreigend aanvoelen en een zeer grote indruk nalaten. Hoe de omgeving en jij als omstaander, reageren op deze vormen van seksuele intimidatie kan voor het slachtoffer een wereld van verschil betekenen.

Impact?

Seksuele intimidatie, hetzij op straat hetzij op de werkvloer, kan een grote impact hebben op het sociale leven en welbevinden van het slachtoffer. Het maakt dat vrouwen of meisjes bepaalde gebieden gaan mijden, zich anders gaan kleden of simpelweg lang niet zo ontspannen over straat lopen als mannen. Dit staat uiteraard haaks op onze normen en waarden in onze huidige samenleving, waarin vrouwen en mannen dezelfde bewegingsvrijheid zouden moeten hebben zonder schrik te hebben voor scheldpartijen of oneerbare voorstellen.

Seksuele intimidatie gaat ook vaak gepaard met andere, niet altijd zichtbare klachten. Zo kunnen slachtoffers last krijgen van slapeloosheid, concentratiestoornissen, angstig zijn, stress of een algemene gespannenheid ervaren. Ook fysieke problemen zoals maagklachten, hoofdpijn, ... zijn niet ongekend.

Strafbare feiten?

Ongewenst seksueel gedrag is in bepaalde gevallen strafbaar. Je kan hiervoor dan ook aangifte doen bij de politie, maar de politie kan ook zelf een vaststelling doen en proces-verbaal opmaken zonder dat het slachtoffer een klacht indiende.

Het gaat hier dan altijd om ongewenst, storend, intimiderend of choquerend gedrag dat seksueel getint kan zijn en waarbij het slachtoffer zich in zijn rust verstoord voelt. Voor dit soort strafbaar gedrag spreekt de wet over strafbaar seksisme. Om bepaalde uitspraken of handelingen te interpreteren als strafbaar seksisme moet er aan de volgende vijf cumulatieve voorwaarden worden voldaan:

 1. Het moet een gebaar of een handeling zijn;
 2. in het openbaar;
 3. bedoeld om minachting uit te drukken tegenover een persoon of deze als minderwaardig te beschouwen of te reduceren tot diens geslachtelijke dimensie;
 4. het moet een ernstige aantasting van de waardigheid van deze persoon tot gevolg hebben;
 5. dit moet tegen één of meerdere welbepaalde personen gericht zijn.

Naast strafbaar seksisme is ook belaging, voyeurisme en aanranding van de eerbaarheid strafbaar:

 • Belaging betreft alle gedrag dat de rust van de getroffen persoon ernstig verstoort zoals bijvoorbeeld achternalopen, omringen, intimiderende of beledigende sms-en of berichten op facebook sturen, ...
 • Voyeurisme betreft het observeren of doen observeren van personen, maar ook het maken van beelden of geluidsopnamen van iemand, zonder dat hij/zij dat weet of daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als dit gedrag wordt gesteld ten opzichte van minderjarigen, geldt dat als verzwarende omstandigheid en zijn ook de straffen zwaarder.

Bij ernstigere feiten, bijvoorbeeld bij geweld of bedreigingen, waarbij het slachtoffer zich voelt aangetast in zijn seksuele integriteit, is er sprake van aanranding van de eerbaarheid.

Wat kan je doen als slachtoffer?

Ben je het slachtoffer van seksuele intimidatie, dan zijn er een aantal zaken die je kan doen.

 • Maak oogcontact met omstaanders
  Veel intimidatie gebeurt op een verdoken manier zodat de omgeving het vaak niet opmerkt. Probeer toch duidelijk te maken aan omstaanders dat deze persoon je op ongepaste manier toespreekt of benadert.
 • Vraag expliciet om hulp
  Als je je niet veilig voelt of je ergert je zodanig aan iemand die je intimideert, spreek dan een voorbijganger of omstaander aan.
 • Zorg dat je veilig bent
  Voor jezelf opkomen is altijd goed, maar soms ontvlucht je een situatie beter als er een reëel risico is voor je fysieke veiligheid. Twijfel dus niet om hulp in te roepen van omstaanders of de politie te (laten) bellen op het noodnummer 112 als de situatie dreigend of onveilig wordt.
 • Spreek de dader aan en zeg dat je niet gediend bent van zijn uitspraken, gebaren of geluiden. Dat geeft je ook meer daadkracht om te reageren wanneer ze niet stoppen of om omstaanders aan te spreken. Nederlands onderzoek toont aan dat ‘spiegelen’ de beste manier is om de ander ervan te overtuigen dat zijn/haar gedrag verkeerd is. Dit wil zeggen dat je de persoon in kwestie confronteert met het feit dat hun eigen partner ook slachtoffer kan zijn van dit gedrag.  
Aangifte, klacht of melding

Indien je aangifte wil doen, klacht wil indienen of een melding wil doen, kan dat op verschillende manieren:

 • Bij dringende politiehulp bel je onmiddellijk het noodnummer 112.  
 • Je kan een klacht indienen bij de politie. In onze politiezone moet je hiervoor een afspraak maken. Dit kan op www.pzglm.be of op het telefoonnummer 014 56 47 00.
 • Je kan het voorval melden bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het instituut verleent je gratis en in alle vertrouwelijkheid informatie en advies. Dit kan gratis op het nummer 0800/12.800 of op het meldingsformulier.  
 • Indien je psychologische bijstand wenst, kan je ook terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in jouw buurt.
Ik ben omstaander 

Ben je getuige van seksuele intimidatie? Vraag dan of de persoon die geïntimideerd werd oké is of stel voor om een stukje mee te lopen. Zo staat iemand er niet alleen voor. Het is goed te laten weten dat we dit als samenleving afkeuren. Het is natuurlijk belangrijk om ook altijd aan je eigen veiligheid te denken. Dreigt een situatie uit de hand te lopen? Bel dan de politie. Steek je kop dus niet in het zand, want als omstaander kan jij het verschil maken.

Flirten en hoffelijk zijn mag?

Natuurlijk mag je flirten en hoffelijk zijn. Dit is totaal iets anders dan seksuele intimidatie. Iemand een drankje aanbieden, voor laten gaan bij de deur, een complimentje maken over de outfit? Dat kan nog altijd even goed. Een onbekende man/vrouw reduceren tot een seksueel object is absoluut niet hetzelfde als een toenaderingspoging en moeten we in onze samenleving dan ook blijven afkeuren.

Meer info?

Wens je nog meer informatie over dit topic, dan kan je terecht op volgende pagina’s:

 Bron