Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

okt 2023 Weet jij wat je moet doen bij een chemisch ongeval?

In onze politiezone zijn een aantal Sevesobedrijven gehuisvest. Sevesobedrijven zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen geproduceerd, behandeld of opgeslagen worden. Denk hierbij aan raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen. Meestal verloopt dit allemaal zonder noemenswaardige incidenten. Maar als er toch iets zou mislopen, kan je maar beter voorbereid zijn. Wat kan je zoal zelf doen?

Seveso, wat is dat?

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In deze buurt vond op 10 juli 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Sevesobedrijven zijn onderverdeeld in hogedrempelondernemingen en lagedrempelondernemingen, afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in dat bedrijf aanwezig zijn. Dit type van onderneming bepaalt de wettelijke verplichtingen die dat bedrijf moet nakomen.

Schrijf je in op BE-Alert en informeer je vooraf
 • Schrijf je in op be-alert.be, zo ben je meteen op de hoogte bij een eventueel chemisch ongeval of andere noodsituatie. Je wordt niet alleen verwittigd, maar je ontvangt ook de nodige aanbevelingen en weet je meteen wat te doen om jezelf en anderen in veiligheid te brengen. Dit kan per sms, e-mail of een gesproken oproep. Als je je inschrijft, kan je meerdere locaties (maximum vijf) ingeven zoals je thuisadres, werkadres, tweede verblijfplaats, … Als je je niet inschrijft ontvang je geen berichten naar aanleiding van een noodsituatie. Een uitzondering hierop is wanneer de overheid beslist om naar alle gsm-toestellen in een bepaalde risicozone een sms te versturen naar aanleiding van een groter incident of als er onmiddellijk actie moet ondernomen worden. Dit gebeurt dan op basis van de zendmasten. Ben jij al ingeschreven? Check dan zeker of je gegevens nog correct zijn. En denk eraan deze gegevens aan te passen bij wijzigingen (ander telefoonnummer, ander adres, …)
 • Weet welke bedrijven bij jou in de buurt gelegen zijn. Dit kan je checken op Seveso ondernemingen | Sevesorisico.
Wat doe je tijdens een chemisch ongeval?
 • Wandel weg van het incident, best haaks op de windrichting.
 • Schuil in het dichtstbijzijnde gebouw
  • Ga naar binnen en blijf binnen
  • Sluit ramen en deuren en zet ventilatiesystemen af
  • Luister naar de aanbevelingen van de overheid
 • Gebruik sms of internet om te communiceren en hou het telefoonnetwerk vrij voor de hulpdiensten.
 • Volg bij evacuatie de instructies van de hulpdiensten, doe dit niet op eigen initiatief.
Wat na een chemisch ongeval?
 • Het kan zijn dat er ook achteraf nog een impact is van het ongeval. Volg ook dan nog de instructies van de overheid.
Wat doen overheden?

Er is een Europese Sevesorichtlijn om het risico op industriële ongevallen te verkleinen. Deze Richtlijn heeft tot doel om:

 • ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen te vermijden
 • de gevolgen van zo’n ongevallen voor mens en milieu te beperken

Deze Sevesorichtlijn legt preventieve veiligheidsmaatregelen op op vlak van:

 • verplichtingen voor de exploitant
 • inspectieprogramma’s per gewest
 • ruimtelijke ordening (milieuvergunning)
 • informatie aan de bevolking over het Sevesorisico en infocampagnes
 • organisatie van de hulpverlening (opstellen bijzonder nood- en interventieplan Seveso)
Bronnen