Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

22 dec 16 99 procent bobt in onze politiezone

De eindejaars Bob-campagne is volop aan de gang. Sinds 25 november controleerde onze politiezone al 2256 bestuurders op alcoholgebruik. 99 procent van hen legde een negatieve alcoholtest af. Vijf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 170 euro. Twaalf bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Vijf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De eindejaars Bob-campagne loopt nog tot 30 januari.

Extra inzet

De politiezone kiest ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gaan door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleren we regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden.