Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

20 jul 23 Periodieke overzichten: verkeer januari - juni 2023

Tijdens de eerste zes maanden van 2023 stelden we 88 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vast, dit is een stijging van één procent ten opzichte van 2022. Het aantal slachtoffers steeg met negen procent. Deze stijging situeert zich bij de zwaargewonden.

Verkeersslachtoffers
Er vielen 97 lichtgewonden. Twintig personen werden zwaar gewond (9 in 2022) en we registreerden twee dodelijke ongevallen in de eerste zes maanden van dit jaar.  

Verkeersovertredingen
We stelden 22 989 verkeersinbreuken vast. Dit is een lichte stijging (3%) ten opzichte van het eerste semester in 2022. Het overgrote deel (90 procent) van de inbreuken zijn snelheidsovertredingen. We controleerden met de bemande camera ruim 95 000 voertuigen. Tien procent hiervan reed sneller dan toegelaten.  

Verkeerscontroles
Verkeersveiligheid is één van de prioriteiten uit het Zonale Politieplan 2020 –2025. In de toekomst blijven we in onze politiezone verkeerscontroles uitvoeren, zowel bij dagelijkse controles als tijdens gerichte verkeersacties.

 

 

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu