Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

16 feb 23 Preventieve drugcontroles in Sint Dimpna Geel College

Bij een controleactie in het Sint Dimpna Geel College werden in totaal 108 leerlingen en ook vijf leerkrachten gecontroleerd op drugbezit. Bij geen enkele leerling of leerkracht werden verdovende middelen aangetroffen. Deze controles maken deel uit van het drugbeleidsplan van de scholengemeenschap KOGEKA. De actie kwam tot stand door een zeer goede samenwerking tussen de schooldirectie, het parket en de politie.

Vijf klassen

In het totaal werden 108 leerlingen uit vijf verschillende klassen en ook vijf leerkrachten van het Sint Dimpna College gecontroleerd. Ook klaslokalen, schooltassen, vrij toegankelijke ruimtes zoals toiletten, lockers en de fietsenstalling werden gecontroleerd. Bij deze actie werden ook drughonden ingezet. Bij één jongere reageerde de hond positief. Na controle bleek deze jongere geen drugs op zak te hebben.

Drugbeleidsplan

Alle Geelse secundaire scholen hebben - samen met de politie en de drugpreventiemedewerker van de stad Geel - een drugbeleidsplan opgesteld. Dit plan bestaat ondertussen al 10 jaar en omvat drie pijlers: preventie, begeleiding en begrenzing. Deze actie kaderde in dit drugbeleidsplan.

Ondersteuning actie

De controle verliep zeer vlot en nam ruim één lesuur in beslag. De lokale politie zette tien medewerkers in en kreeg bijstand van twee agenten met drughond van de Federale Politie.