Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

15 feb 23 94 procent tevreden over contact met politiemedewerker

In 2022 werden in onze kantoren 3 859 aangiftes of meldingen op afspraak gemaakt. Vier vijfde (82%) van deze afspraken werd geboekt in Geel. Iets minder dan de helft (47%) werd door de burger zelf online vastgelegd. De overgrote meerderheid (94%) van de respondenten die na afloop de kwaliteitsbevraging hebben ingevuld, is (heel) tevreden over het contact met de politiemedewerker.   

Top 3 niet-dringende aangiftes en meldingen 

‘Fraude en oplichting via internet of sociale media’ werd het meeste aangegeven (15%), gevolgd door ‘beledigingen, bedreiging, laster en eerroof’ (14%) en ‘verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs van een voertuig’ (12%).  

Slechts 47 procent boekt online 

Iets minder dan de helft (47%) van de personen die een aangifte kwam doen, maakte zelf online een afspraak. Maandag en woensdag zijn de drukke dagen aan het onthaal. 89% van de mensen die een afspraak maakten, woont in de politiezone. Twaalf procent daagde niet op voor zijn of haar afspraak en drie procent belde last minute de afspraak af. 

Kwaliteitsbevraging 

Eén op de vijf personen die een kwaliteitsbevraging ontvingen na een bezoek, vulde deze in. Hieruit blijkt dat 69 procent weet dat we op afspraak werken. 94 procent is tevreden over het contact met de politiemedewerker en 92 procent van de respondenten heeft vertrouwen in onze politiezone. Het slechtste scoren we op het voldoende informeren over het verloop van de aangifte/melding. Vijf procent is hier (heel) ontevreden over. We bekijken dan ook hoe we dit kunnen verbeteren.

Aangiftes op afspraak 2022

Meer info?

Beleids- en communicatieteam
014 56 47 28
pz.glm.bct@police.belgium.eu