Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

06 mei 22 Politie houdt weesfietsenactie aan het station in Geel

Op donderdag 12 mei zal de politie in samenwerking met het Fietspunt en stad Geel een weesfietsenactie houden aan het station. Alle fietsen die lange tijd niet meer gebruikt zijn, worden die dag weggehaald. De fietsen worden drie maanden gestald in de stedelijke werkplaats in Geel. 

Weesfietsen

Aan het station staan vaak fietsen die niet meer gebruikt worden en dus onnodig plaats innemen, de zogenaamde 'weesfietsen'. Medewerkers van het Fietspunt hebben de afgelopen weken tal van fietsen aangeduid. Alle onbeheerde fietsen die in tussentijd niet gebruikt zijn en nog een merkteken hebben, worden op 12 mei weggehaald. Zo kan de capaciteit van de fietsenstallingen opnieuw optimaal benut worden en oogt de omgeving netter.

Mijn fiets is weg?

Eigenaars van weesfietsen met een fietslabel van de politiezone worden door de politie gecontacteerd. Andere eigenaars van een weggenomen fiets zonder label hebben drie maanden tijd om deze op te halen in de stedelijke werkplaats (Tessenderloseweg 32, Geel). 

Fietslabel?

Met een fietslabel van de politie is het makkelijker om de juiste eigenaar terug te vinden. Vraag je gratis fietslabel aan via de website of je wijkagent. Op een fietslabel staat je rijksregisternummer, waardoor de politie bij teruggevonden of achtergebleven fietsen eenvoudig de eigenaar kan contacteren. 

Meer info?

Wijkkantoor Geel
014 57 01 00
pz.glm.wijk.geel@police.belgium.eu