Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

15 okt 21 Veiligheidsmonitor 2021: bevolkingsbevraging over veiligheid en politie

De politiezone Geel – Laakdal – Meerhout organiseert in samenwerking met de Federale Politie en de FOD Binnenlandse Zaken een bevolkingsbevraging. Hiermee willen we polsen naar jouw mening over de veiligheid en de werking in onze politiezone. De resultaten bieden de kans om ons beleid beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners.

Veiligheidsthema’s

De enquête peilt naar verschillende veiligheidsthema’s. Er worden vragen gesteld over het (on)veiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, slachtofferschap, preventie en ten slotte ook naar je mening en ervaring over de werking van de politie.

Steekproef

4 500 inwoners uit Geel, Laakdal en Meerhout worden via een steekproef geselecteerd. Zij krijgen in de week van 18 oktober de vragenlijst in hun brievenbus. Als je één van de geselecteerden bent, is jouw medewerking van groot belang. Daarom vragen we je om even de tijd te nemen deze vragenlijst in te vullen. Deelnemen kan eenvoudig, online of op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De resultaten van de bevraging worden verwacht in het eerste semester van 2022 en helpen om de dienstverlening van onze politiezone te blijven verbeteren.

Alvast bedankt voor je medewerking!