Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

07 mei Preventieve drugacties in Sint Maria Geel

Bij twee verschillende controleacties in het secundair onderwijs Sint Maria Geel werden in totaal 176 leerlingen gecontroleerd op drugbezit. De actie kwam tot stand door een zeer goede samenwerking tussen de schooldirectie en de politie. Er werd bij zeven leerlingen positief gereageerd door de drughond. Deze controles maken deel uit van het drugsbeleidsplan van de school.  

Sint Maria Geel

In het totaal werden 176 leerlingen en 14 leerkrachten van verschillende klassen gecontroleerd. Hiervoor werden drughonden ingezet om de schooltassen, kledij en lockers van de leerlingen te controleren. Er werd bij zeven leerlingen positief gereageerd door de één van de honden. Of er bij hen ook effectief sprake is van drugbezit of -gebruik is niet noodzakelijk, maar wordt verder onderzocht. In de toiletten werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden.

Drugsbeleidsplan

De secundaire scholen hebben - samen met de politie en de drugspreventiemedewerker van de stad Geel - een drugsbeleidsplan opgesteld. Dit plan omvat zowel een preventief als een repressief luik, waarin staat dat drugcontroles in de scholen kunnen plaatsvinden. De acties van de afgelopen weken zijn gekaderd in het sensibiliserend plan en vloeien niet voort uit concrete problemen.

Ondersteuning actie

De acties verliepen zeer vlot en namen slechts één lesuur in beslag. De lokale politie zette 14 medewerkers in en kreeg bijstand van twee agenten met drughond van de Federale Politie.