Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

03 mei Hoe de echtheid van een verkeersboete nagaan?

Burgers vragen zich soms af of ze wel een echte verkeersboete hebben ontvangen, zeker wanneer het gaat om een ‘bevel tot betalen’. Het bevel tot betalen is namelijk relatief nieuw en heeft een moderne lay-out, die verschilt van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking. Hieronder vind je enkele tips terug die je helpen om op dergelijke vragen te antwoorden.

Wat is een bevel tot betalen?

Het bevel tot betalen vormt de laatste stap in de fase van de vrijwillige inning. Betaalt de overtreder het bevel tot betalen niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Gaat het over een Belgische overtreder, dan kan het dossier overgemaakt worden aan de FOD Financiën voor een gedwongen invordering. Indien het gaat om een Europese overtreder, wordt de verantwoordelijkheid voor de inning van de boete overgedragen aan de lidstaat via een Europees certificaat. Ter herinnering, dit is de procedure voor een verkeersboete:

 

Hoe de echtheid van een boete nagaan?

Om zeker te zijn dat het om een echte verkeersboete gaat, kan je volgende zaken controleren:

  • het vermelde PV-nummer
  • het bankrekeningnummer waarop de betaling moet worden verricht: dit is steeds BE34 6792 0036 2590.

Opgelet: het gevorderde bedrag kan verschillen!

Het bedrag vermeld op het bevel tot betalen is afhankelijk van het bedrag dat de burger reeds betaalde. Het bedrag op het bevel tot betalen kan dus hoger of lager zijn dan de geldsom die aanvankelijk via de onmiddellijke inning of minnelijke schikking werd opgelegd. Men kan dus niet enkel en alleen op basis van het bedrag bepalen of het bevel tot betalen echt is of niet.

Nog twijfels?

Twijfel je ondanks de bovenstaande informatie nog steeds aan de echtheid van een verkeersboete? Kijk dit dan na op de website www.verkeersboetes.be. Als je als burger erin slaagt  in te loggen met het PV-nummer en de identificatiecode, dan is de verkeersboete echt.

Bron: Centrex