Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

22 feb Verkeersactie in samenwerking met FOD Douane en Accijnzen

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en de Federale Overheidsdienst Douane & Accijnzen hielden zaterdag 20 februari een gezamenlijke verkeerscontrole. De controleactie ging door van 7 uur tot 16 uur in Laakdal en was voornamelijk gericht op de boorddocumenten van de gecontroleerde wagens, openstaande boetes en andere verkeersinbreuken.
 
Volgende resultaten konden opgetekend worden:

- 9 pv's voor het niet dragen van de gordel
- 2 pv's voor een foutieve nummerplaat op de aanhangwagen
- 1 pv voor het ontbreken van de "L" bij een leerling-bestuurder
- 1 pv voor een ongeldige keuring
- 1 pv voor het rijden zonder verzekering: dit voertuig werd in beslag genomen
- 1 pv van waarschuwing voor een gebarsten voorruit
- 2 pv's voor drugsbezit
- 1 pv voor een bestuurder die positief testte op drugs: het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken, de bestuurder zal gedagvaard worden.
 
Tijdens de actie in Laakdal werden camera’s voor automatische nummerplaatherkenning gebruikt. Bij één gesignaleerd voertuig werd door de douane een onmiddellijke invordering van 241 euro uitgeschreven voor een achterstallige boete. De FOD stelde ook vast dat twee bestuurders rode diesel in hun voertuig hadden. Zij krijgen hiervoor een boete van 500 euro. Er werd ook 1 fiscaal proces-verbaal uitgeschreven voor een buitenlands voertuig dat een Belgische kentekenplaat zou moeten hebben.
 
In de toekomst zullen in onze politiezone gelijkaardige controleacties uitgevoerd worden, zowel in Geel, Laakdal als Meerhout.