Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

08 jun Black lives matter… over racisme, geweld, discriminatie en de rol van de politie

 

Protesten tegen een geval van politiegeweld in de VS verspreiden zich wereldwijd. Racisme, discriminatie, stigmatisering, geweld, … in onze maatschappij is verwerpelijk.

Een stem geven we aan de politieman en -vrouw die elke dag weer het beste van zichzelf geeft, wiens vele goede daden nooit worden uitvergroot of in de schijnwerper geplaatst, voor wie een mens een mens is, zonder onderscheid.

Een stem geven we aan de politieman en -vrouw die elke medeburger beschermt tegen criminaliteit, tegen overlast, tegen geweld, racisme en discriminatie, tegen mensen die zichzelf en anderen in gevaar brengen, en ertoe bijdraagt dat we allen in een relatief veilige samenleving leven. Aanvaarden we nog dat de politieman en -vrouw daarvoor het wettelijke monopolie op het gebruik van geweld heeft binnen de strikte normen en waarden waaraan ze zich daarbij te houden hebben?

Een stem geven we aan de politieman en -vrouw die lijdt onder politieke recuperatie op de hoogste niveaus door de politie als instituut in een slecht daglicht te stellen! De dagelijkse fysieke en verbale agressie bij tussenkomsten en ongezouten reacties op sociale media, de uitvergroting van elk incident en de veroordeling ervan zonder dat de ware toedracht van het incident gekend is, de talloze ongegronde klachten omdat sommige burgers hun zin niet hebben gekregen en dan hun heil zoeken in het beschuldigen van de betrokken politieman en -vrouw. De moeilijk te begrijpen uitspraken soms van rechters die hen tot aangeschoten wild maken en steeds meer gevallen van agressie en bedreiging die impact hebben op hun privéleven.
Geweld tegen politiemensen, onder welke vorm, het hoort bij de job?  Not! Never!

Een stem geven we aan de politieman en -vrouw die in hun dagelijkse doen en laten gefilmd wordt door de burger, gecontroleerd wordt door het Comité P, door de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie, door de eigen korpsleiding, door de lokale politieke overheid, door het parket, door de media, …

Maken politiemensen fouten? Ja, want het blijft mensenwerk. In fracties van een seconde moeten beslissingen genomen worden, meestal de juiste, heel af en toe de verkeerde.
Aanvaarden we in onze maatschappij nog het maken van fouten? Niet van anderen, alleen nog de onze.

Is de politie racistisch? Neen.
Zijn sommige politiemensen racistisch? Ongetwijfeld, want de politie is een afspiegeling van het grootste deel van de maatschappij, met de meest uiteenlopende ideologieën. Wanneer dergelijk gedrag zich uit in de uitoefening van het beroep moet krachtdadig worden ingegrepen bij elk incident.

Is de politie respectvol? Respect moet steeds van twee kanten komen. Politiemannen en -vrouwen kunnen niet de voetveeg, noch de pispaal van de maatschappij zijn.

De uitgangspunten van ons politiekorps, de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, zijn sinds 2013:

Iedereen heeft recht op veiligheid.

Wij geloven in een hartelijke samenleving waar:

mensen op elkaar kunnen rekenen, met elkaar praten en elkaar respecteren;

iedereen van zijn rechten kan genieten en zijn plichten nakomt;

openbare rust, gezondheid en veiligheid gegarandeerd is.

Professioneel en integer, positief en inspirerend, zo dragen wij bij aan het recht op veiligheid.

Veiligheid, een gedeelde zorg!!

Veiligheid maken we samen! Met de bevolking, de overheden, verschillende partners in veiligheid én de politie.
Ons politiekorps gaat niet uit van willekeur, luistert naar alle gemeenschappen, doet wat ze kan binnen de dikwijls beperkte wettelijke mogelijkheden, samen met diverse partners in veiligheid.

Is dat voldoende? Voor sommige mensen niet.
Politiemannen en -vrouwen zouden graag kunnen toveren en voor ieder probleem waarmee ze geconfronteerd worden een oplossing vinden, maar die is er niet altijd.
Aanvaarden we (nog) dat er niet voor elk probleem een oplossing is? Soms wel, dikwijls ook niet.

Een stem geven we aan de grote zwijgende meerderheid van de bevolking die tevreden is over ons politiekorps en die er vertrouwen in stelt.
Slechts 3 % is ontevreden of heel ontevreden over het werk van onze politiemannen en -vrouwen.
Slechts 4% heeft geen vertrouwen in onze politiezone.
Slechts 7% vindt dat ze niet gelijk zijn behandeld door onze politiemensen.

DAAROM geven wij een stem aan de 150 politiemannen en -vrouwen en administratieve medewerkers van onze politiezone die de zorg voor veiligheid van 67 000 inwoners hoog in het vaandel dragen en die zich niet kunnen vereenzelvigen met racisme, discriminatie, willekeur en buitensporig geweld.
Voor hen is ‘Black lives matter’ niet voldoende.
'ALL lives matter’, ook die van alle andere gemeenschappen, zonder onderscheid.

En ook ‘police lives matter’ in nagedachtenis van alle politiemensen die de afgelopen jaren het leven lieten of zwaar gewond werden door geweld dat op hen gepleegd werd.

Keep up the good work!

Dirk Van Aerschot                                                                      Vera Celis
Korpschef                                                                                    Voorzitter politiecollege
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout                                       Burgemeester stad Geel