Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

25 mei Verkeersdoorstroming klimt stilaan terug naar het peil vóór de corona-crisis

Sinds de corona-maatregelen van kracht zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt de verkeersdoorstroming in de politiezone dagelijks opgevolgd op basis van de ANPR – camera’s.
Het verkeer was sterk verminderd door het massale telewerk, het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en de sluiting van horeca, bedrijven, scholen en winkels. Elke versoepeling van de maatregelen heeft een duidelijke invloed op het verkeer. Gestaag groeit het verkeer weer naar het peil van vóór 16 maart.

60 procent minder verkeer
De politiezone beheert 55 camera’s die elk voorbijrijdend voertuig registreren. Deze gegevens geven een goed beeld van de verkeersdoorstroming op het grondgebied van Geel, Laakdal en Meerhout. Wanneer we deze gegevens vergelijken met de periode vóór de lockdown, zien we dat vanaf de tweede week het verkeer meer dan gehalveerd is. In de week van 23 maart tot 29 maart worden er  528 798 passages geregistreerd terwijl er tijdens de week van 9 maart tot 15 maart nog 1 268 940 waren. Vanaf 19 april (einde paasvakantie) merken we een gestage stijging van het verkeer.

Versoepeling maatregelen
Met de versoepeling van de maatregelen groeit ook het verkeer weer aan. Sinds de heropening van de bedrijven op 4 mei is de verkeersdoorstroming gestegen tot 68 procent van de ‘normale’ doorstroming. Deze tendens zette zich verder in de tweede week van mei toen meer sociale contacten toegestaan werden en ook de winkels heropenden. Aan de cijfers te zien werden er op Moederdag (zondag 10 mei) heel wat mama’s persoonlijk in de bloemetjes gezet. De laatste twee weken is het verkeer gestegen tot bijna 80 procent van de normale verkeersdoorstroming. De cijfers van afgelopen week zijn iets minder hoog omdat donderdag 21 mei een feestdag en vrijdag 22 mei voor velen een brugdag was.
Het zijn voornamelijk de telewerkers die nu het verkeer tijdens de werkweek op 75 procent houden. In de weekends is het verkeer opnieuw even druk als vóór de corona-maatregelen.

x
Dienstverlening tijdens coronacrisis
Veiligheidsmaatregelen bij aangiftes op afspraak en verhoren

Volgende veiligheidsmaatregelen moeten strikt nageleefd worden: 

Vragen corona?

Naar het digitaal loket