Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

05 aug Politie kijkt tevreden terug op Reggae Geel

Afgelopen weekend zakten 40 000 reggaeliefhebbers af naar Geel om te genieten van de zomerse vibes op het gekende festival. De 41ste editie van Reggae Geel verliep bijzonder rustig.

Voor de politiezone is deze editie van het reggaefestival zonder noemenswaardige problemen verlopen.
Dankzij de inzet van agenten in verkeers-, fiets- en motoploegen en de grondige briefing van seingevers waren er nauwelijks files en verliep zowel de in- als de uittocht zeer vlot.

Er werden slechts enkele aangiftes van pickpockets of gauwdiefstallen geregistreerd. Dankzij de melding van een alerte burger werden vier personen aangehouden die in het bezit waren van specifieke materialen om autoalarmsystemen te ontmantelen. Vermoedelijk waren zij van plan hun slag thuis te halen op de parkings rondom het festivalterrein.

Drugcontroles blijven noodzakelijk
In samenspraak met de organisatie, de burgemeester, het parket en het Rode Kruis werd ingestapt in het zogenaamde ‘zero harm’-drugbeleid voor festivals waarbij naast preventieve boodschappen, sociale opvolging en aandacht voor de gezondheid van festivalbezoekers een andere manier van controle gehanteerd wordt. De aandacht wordt hierbij gericht op het verhandelen van verdovende middelen, het openlijk gebruik in bijzijn van minderjarigen en drugs in het verkeer.

48 festivalgangers dienden een onmiddellijke minnelijke schikking te betalen voor het bezit van drugs (vnl. cannabis), één dealer werd gevat en moest voor de onderzoeksrechter verschijnen. Twee festivalgangers kregen een proces-verbaal voor gebruik in het bijzijn van kinderen.

Tijdens een controleactie bij de uittocht op zondag werden nog eens achttien bestuurders betrapt na een positieve speekseltest. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Eén persoon had teveel gedronken en kreeg een rijverbod van 6 uur.

Blijvende controles en het opvolgen van de wettelijke regels en procedures vormen een belangrijke schakel in het zero harm-beleid.