Bel 101 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 101
niet dringend 014 56 47 00

13 sep 99 procent bobt in de politiezone

De zomer Bob-campagne is achter de rug. In totaal controleerde de politiezone 4 446 bestuurders op alcoholgebruik tussen 8 juni en 3 september. 99 procent van hen legde een negatieve alcoholtest af. Twaalf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Deze kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. 46 bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Deze kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Dertien rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Extra inzet

De politiezone koos ook dit jaar hoofdzakelijk voor dagelijkse kleinschalige acties. Deze gingen door op alle mogelijke tijdstippen van de dag en op alle mogelijke plaatsen in de zone. Ook controleerden we regelmatig op sluipwegen, die vaak door bestuurders met een glaasje teveel op, gebruikt worden.