Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

12 sep 17 Ken de wegcode en help het aantal ongevallen en onveilige situaties te verminderen

Ook wij hebben dromen! Eén hiervan is dat iedereen de wegcode kent en hem ook naleeft. En zoals dat gaat met dromen, moet je ze soms een beetje helpen! Daarom zullen we de volgende maanden telkens twee keer per week een onderwerp uit de wegcode aan bod laten komen op onze sociale media aan de hand van youtubefilmpjes. In deze filmpjes van een viertal minuten wordt de wegcode stap voor stap erg duidelijk uitgelegd. Fris je eigen kennis op en bekijk ze aandachtig!

We willen je ook vragen om foto’s te maken van situaties die zich in Geel, Laakdal of Meerhout voordoen en aan ons te bezorgen. Dit kan door te reageren op onze posts op sociale media of ze te mailen op bct@pzglm.be. Dit vragen we om de onderwerpen van de wegcode verder te illustreren en te bespreken. We benadrukken wel dat het om situaties gaat die zich voordoen, zoals gedragingen van fietsers, voetgangers, autobestuurders, … We gaan niet in op voorstellen van en discussies over aanpassingen van de weginfrastructuur. Dit is immers een bevoegdheid van de wegbeheerder, niet van de politie. We vertrekken van de toepassing van de wegcode op de bestaande infrastructuur.

De filmpjes zijn van www.gratisrijbewijsonline.be. We zijn hen dan ook heel erg dankbaar dat we ze mogen gebruiken. Om te starten stellen we voor om eerst hun proefexamen af te leggen op. Na de reeks kan je dit dan nog een keer doen en dan kan je zien hoeveel vorderingen je gemaakt hebt. We geven je een week de tijd voor dit proefexamen.

Op dinsdag 19 september gaan we van start met het eerste filmpje! Doe mee en help het aantal ongevallen en onveilige situaties te verminderen, in je eigen belang!