Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

08 sep 17 Jan Jambon en Cathy Berx lanceren ‘Certificaat Inbraak Veilig’ in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon en gouverneur Cathy Berx, lanceerden in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout het ‘Certificaat inbraak Veilig’. Met dit certificaat kan je laten zien dat je woning een goede basisbeveiliging heeft en zorgt ervoor dat inbrekers meer tijd nodig zullen hebben als ze bij jou willen inbreken. Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun poging stoppen. Bij dit certificaat hoort ook een gevelplaatje dat je aan je gevel kan ophangen. Zo maak je duidelijk dat inbrekers bij jou aan het foute adres zijn.

In vier stappen naar het certificaat

Het certificaat kan je in vier stappen behalen. Eerst vraag je een gratis inbraakpreventief advies aan. Daarna voer je de geadviseerde maatregelen tijdig uit. Dan vraag je een controle aan bij de inbraakpreventie-adviseur. Als alle geadviseerde maatregelen goed zijn opgevolgd, ontvang je het ‘Certificaat Inbraak Veilig’. Je ontvangt een attest dat tien jaar geldig blijft, een sticker en een plaatje dat je aan je gevel kan bevestigen. Dit zet misschien ook je buren aan om hetzelfde te doen en het zal inbrekers ontmoedigen om bij jou proberen in te breken. Op de website www.certificaatinbraakveilig.be vind je ook alle info terug over het certificaat.

Gezamenlijk initiatief en charter

Dit certificaat is een gezamenlijk initiatief van meerdere partners. De gouverneur, de burgemeesters, de federale politie en de procureur des Konings sloegen hiervoor de handen in elkaar, nadat een technische werkgroep van de provincie Vlaams-Brabant en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout het project hadden voorbereid en uitgewerkt. Elke partner neemt een engagement op om samen met de burger inbraken te voorkomen. Daartoe werd ook een lokaal en provinciaal charter ondertekend.

Nederland

In Nederland bestaat al langer het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ (PKVW). Dit was de inspiratiebron voor het ‘Certificaat Inbraak Veilig’. De resultaten zijn alvast veelbelovend. Onderzoek toont aan dat de kans op een geslaagde inbraak bij een woning met een PKVW-keurmerk in Nederland daalt tot maar liefst 90 procent.

De gouverneur van Vlaams-Brabant lanceerde begin 2017 de Belgische versie ervan en liet de website www.certificaatinbraakveilig.be ontwikkelen. De provincie Antwerpen volgt dit voorbeeld, in de verwachting dat het idee snel uitbreiding neemt in verschillende gemeenten en politiezones.

Inbraakpreventie

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zet al langer in op inbraakpreventie. Zo kunnen inwoners van de zone gratis inbraakpreventief advies op maat aanvragen. Hiervoor heeft de politiezone vijf opgeleide veiligheidsvrijwilligers. Verenigingen en groepen kunnen ook een gratis infosessie over inbraakpreventie aanvragen. Elke inwoner kan bij hem thuis ook een Polysafe-avond organiseren waarbij hij een aantal vrienden, kennissen, buren, … uitnodigt en waar een inbraakpreventie-adviseur langskomt om toe te lichten wat je zelf allemaal kan doen om je woning beter te beveiligen tegen inbrekers.

Bovendien moedigt de politiezone inwoners aan om verdachte zaken onmiddellijk te melden aan de politie. Ondertussen zijn er ook al meerdere burgerinitiatieven die zich organiseren, samen op pad gaan en verdachte zaken melden aan de politie. Er zijn ook bijna 3 000 leden aangesloten bij één van de 28 buurtinformatienetwerken. De zone heeft de laatste jaren ook veel geïnvesteerd in ANPR-camera’s om zo makkelijker geseinde voertuigen te kunnen opsporen. Vorig najaar lanceerde de politiezone nog de opmerkelijke campagne met bekende Vlamingen. En op sociale media geven we herhaaldelijk preventietips.

1dagniet

1dagniet gaat dit jaar door op vrijdag 27 oktober. Op deze dag streven we er in België en Nederland naar om geen enkele woninginbraak te hebben. De actiedag biedt iedereen een platform om na te denken en een initiatief te nemen om van je woning, straat en wijk een veilige plek te maken. Meer info en initiatieven op www.1dagniet.be.

Enkele cijfers

In 2016 stelde de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout 135 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 73 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van 25 procent ten opzichte van 2015. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone acht gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In 94 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.

Meer info?

Inbraakpreventie-adviseur
014 56 47 33
inbraakpreventie@pzglm.be