Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Teams

Team Verkeer


Wat?
  • De medewerkers van het team verkeer volgen de veranderende wetgeving op en verspreiden deze aan de collega's, zij verrichten beleidsvoorbereidend werk, analyseren verkeerssituaties en -ongevallen,  staan in voor de administratieve verwerking van de processen-verbaal van de (on)bemande snelheids- en roodlichtcamera’s en de trajectcontrole, geven advies aan de gemeenten voor de opmaak van verkeersverordeningen bij evenementen en bij aanvullende reglementen.
  • Het verkeersteam stuurt alle verkeersacties en opdrachten aan met bijstand van medewerkers van het team interventie.
  • Het team verkeer geeft informatiesessies over verkeer, leidt gemachtigde opzichters op en geeft verkeersvormingsklassen.
  • Je kan bij het team verkeer terecht met alle vragen en meldingen over verkeer.
  • Verder houden zij toezicht op markten, controleren ze werfsignalisatie, voeren ze verkeersmetingen uit, ...