Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Verkeer

Verkeersongeval, wat nu?


Wat?

De tussenkomst van de politie bij een verkeersongeval is niet altijd noodzakelijk. Verkeersongevallen met alleen materiële schade kan je zelf afhandelen indien alle partijen bereid zijn om het ongeval onderling of via tussenkomst van de verzekering te regelen. We maken een onderscheid tussen de verschillende soorten ongevallen:

  • verkeersongevallen met alleen lichte materiële schade
  • verkeersongevallen met alleen materiële schade, waarbij aanzienlijke schade is of waardoor er verkeershinder is 
  • de verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waar een ziekenwagen of MUG ter plaatse moet komen of waarbij de brandweer geknelde personen moet bevrijden 
  • de verkeersongevallen, waarbij iemand om het leven gekomen is.
Verkeersongeval materiële schade

Heb je een vermoeden van alcoholintoxicatie, druggebruik, kan de tegenpartij geen geldig rijbewijs of verzekeringsbewijs voorleggen, is er sprake van vluchtmisdrijf, … contacteer dan altijd de politie en vermeld dit.

Europees aanrijdingsformulier

Bij een verkeersongeval met alleen materiële schade, moet je de politie niet verwittigen. Het is voldoende om het Europees Aanrijdingsformulier in te vullen en dit aan je verzekeringsmaatschappij te bezorgen. Onderteken het Europees Aanrijdingsformulier alleen als je volledig akkoord gaat met de inhoud.

Onderlinge regeling

Je mag dit ongeval ook regelen zonder tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij. In dit geval geeft één van de partijen zijn fout toe, is hij bereid de schade van de tegenpartij te vergoeden en wordt er onderling een betalingsregeling afgesproken.

Geen tegenpartij gekend

Kleine ongevalletjes waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegt bijvoorbeeld een aanrijding op een parking, een spiegelongeval, … kan je in één van onze kantoren komen aangeven. Hiervoor moet je een afspraak maken. Breng de volgende zaken mee: je identiteitskaart, het beschadigde voertuig, de boorddocumenten (inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs en keuringsbewijs) van het voertuig, contactgegevens van eventuele getuigen (naam, adres, telefoonnummer), je rijbewijs en eventuele foto's van de toestand van de weg op de plaats van het ongeval.

Toch politie ter plaatse?

Wanneer je de politie toch ter plaatse wil laten komen, verwittig je de politiezone op het nummer 014 56 47 00 of bel je het noodnummer 112. Zij zullen dan helpen bij het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier en het ongeval registreren op een 'vereenvoudigd proces-verbaal'. Dit is een officieel document dat, in normale omstandigheden, niet aan het Parket wordt gestuurd, maar door hen altijd kan opgevraagd worden.

Verkeersongevallen met alleen materiële schade, waarbij zich geen verdere problemen stellen, zijn niet-dringende interventies. Op drukke ogenblikken krijgen andere, meer dringende interventies voorrang. Hierdoor kan het zijn dat je even moet wachten vooraleer de politie ter plaatse is.

Andere ongevallen

Bij alle andere ongevallen moet je de politie wél verwittigen. Zijn er gewonden? Dan moet je onmiddellijk 112 bellen om een ziekenwagen en, indien nodig, een MUG-ploeg of de brandweer, ter plaatse te sturen. Zij verwittigen zelf ook de politie.

Een interventieploeg komt vervolgens ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en neer te schrijven in een proces-verbaal (pv). In bepaalde omstandigheden wordt het pv aan het Parket overgemaakt met het oog op strafrechtelijke vervolging. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld: alcoholintoxicatie, niet-verzekerd voertuig, zwaar gewond persoon, geen geldig rijbewijs, …

Als het pv niet naar het Parket wordt verzonden, kan je een kopie aanvragen. Dit kan telefonisch of per mail. Deze kopie wordt naar jou opgestuurd.

Afhandeling?

De meeste verkeersongevallen worden volledig afgehandeld tussen de verzekeringsmaatschappijen, dus zonder tussenkomst van het Parket.