Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Overlast

Loslopende dieren


Wat?

Loslopende dieren op de openbare weg kunnen gevaarlijk zijn en veroorzaken soms ongevallen. Meestal gaat het over honden, maar soms ook over koeien, paarden of andere dieren.  

Zie je een dier loslopen en levert dit een gevaarlijke situatie op voor het verkeer of voor omwonenden, meld dit dan onmiddellijk aan de politie. Wij doen al het mogelijke om het dier te (laten) vangen en voor een tijdelijke opvangplaats te zorgen.

Als je de mogelijkheden hebt, kan je het dier zelf vangen en tijdelijk opvangen vooraleer je de politie belt. Wanneer de eigenaars gekend zijn, worden ze zo snel mogelijk verwittigd om hun dier bij jou op te halen.

Opgelet: dit geldt niet voor katten.

Voor wie?

Iedereen kan een loslopend dier melden.

Hoe?
 • Gaat het om een situatie in Geel, Laakdal of Meerhout? Dan kan je rechtstreeks bellen naar 014 56 47 00. Dit is het nummer van het team onthaal van de politiezone.
 • Of op het noodnummer 112.
 • Bel wel onmiddellijk op het ogenblik dat je het ziet.
Kostprijs?

Het melden van een loslopend dier is gratis.

Afhandeling?
Honden
 • De politie tracht loslopende honden zo snel mogelijk te (laten) vangen.
 • Zij worden ondergebracht in een schuthok van de stad/gemeente. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op een particuliere opvanglocatie (hondenkennel).
 • Wanneer de eigenaar gekend is, verwittigt de politie hem of haar om het dier zo snel mogelijk te komen ophalen.
 • Voor de opvang in een private hondenkennel kunnen de uitbaters een kleine vergoeding vragen. Deze is afhankelijk van de duur van de opvang.
 • Indien de eigenaar niet gekend is, wordt het dierenasiel verwittigd om het dier op te halen.
 • Indien de eigenaar later nog opduikt, kan deze het dier daar afhalen. Voor de tijdelijke opvang in het dierenasiel moet je een vergoeding betalen.

Indien je zelf de hond al gevangen hebt en je kan hem tijdelijk opvangen, verwittig je best de politie. Er worden afspraken gemaakt over het ophalen van de hond bij je thuis.

Grotere dieren zoals paarden of koeien

Bij loslopende paarden of koeien krijgt de eigenaar meteen de opdracht om de dieren op te vangen en te verhinderen dat deze nog kunnen ontsnappen. Wanneer de eigenaar niet onmiddellijk gekend is, worden de dieren tijdelijk opgevangen op een nabijgelegen locatie.

Gevolgen?
 • Wanneer een dier ontsnapt of onbeheerd wordt aangetroffen, kan de eigenaar van het dier een proces-verbaal in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) krijgen. De GAS-ambtenaar kan een boete tot 350 euro opleggen.
 • De gemaakte kosten voor het vangen of het verzorgen van de dieren worden teruggevorderd van de eigenaar.
 • Elke eigenaar is verantwoordelijk voor het veilig bijhouden van zijn of haar dieren. Ook wanneer je de afsluitingen niet voldoende onderhoudt, zodat de dieren kunnen gaan lopen, riskeer je een GAS-boete.
Reglement


Meer info?

Hoofdkantoor Geel
014 56 47 00
pz.glm@police.belgium.eu

Waar?
Hoofdkantoor Geel
Wijkkantoor Laakdal
Wijkkantoor Meerhout