Bel 112 voor dringende politiehulp | Politie nodig, niet dringend? Bel 014 56 47 00

dringend 112
niet dringend 014 56 47 00

Verkeer

Verkeersboete, wat nu?


Wat?

Voor heel wat verkeersovertredingen kan de politie een voorstel tot onmiddellijke inning uitschrijven. Deze komt met de post toe op naam van de eigenaar van het voertuig of de overtreder. Hierbij zit ook een antwoordformulier. Op dit voorstel tot onmiddellijke inning staat het bedrag van de boete vermeld. Dit is nog geen uitnodiging om te betalen. Deze volgt later en wordt verstuurd door BPost.

Ga nooit in op een voorstel tot betaling van een boete via e-mail. Het is een gangbare praktijk van oplichting die de laatste jaren de kop opsteekt.

Akkoord met de voorgestelde boete?
 • Je moet het antwoordformulier niet invullen.
 • Wanneer je het overschrijvingsformulier ontvangt en je betaalt de boete binnen de voorziene termijn, dan is deze verkeersovertreding volledig afgehandeld.
 • Let er wel op dat je de juiste gestructureerde mededeling invult.
Niet akkoord met de voorgestelde boete?
 1. Bezorg het antwoordformulier binnen de 15 dagen terug aan de politiezone die het voorstel tot onmiddellijke inning uitschreef. Je kan aan het antwoordformulier een extra pagina toevoegen met je motivering.
 2. Betaal de boete niet. Je zal wel een aanmaning tot betaling ontvangen van BPost. Ga ook hier niet op in.
 3. De politiezone stuurt het proces-verbaal samen met je antwoordformulier naar het parket.
 4. Het parket kan beslissen om je dossier te seponeren of je een minnelijke schikking voorstellen. Het bedrag van die minnelijke schikking zal altijd minimum 30 euro hoger zijn dan het oorspronkelijke bedrag van de onmiddellijke inning.
 5. Als je ook deze minnelijke schikking niet betaalt, beslist de parketmagistraat of je dossier doorgestuurd wordt voor behandeling door de politierechtbank.
Vergeten te betalen?

Een maand na de ontvangst van het eerste overschrijvingsformulier ontvang je een herinnering van BPost.

Te veel betaald?

Heb je teveel betaald of betaalde je je boete per vergissing tweemaal?

 1. Bezorg de politiezone dan het betalingsbewijs met vermelding van je rekeningnummer, de IBAN- en de BIC-code die eraan gekoppeld zijn.
 2. Dit alles sturen we naar het parket.
 3. Vervolgens stort het parket het bedrag terug.
 4. Hou er rekening mee dat dit enkele maanden kan duren.
Geen of foutief referentienummer gebruikt?

Heb je bij de betaling van je boete geen of een foutief referentienummer gebruikt?

 1. Bezorg de politiezonehet betalingsbewijs van je boete, het pv-nummer en vermeld ook welke fout je maakte.
 2. Wij zetten dit dan voor je recht.